Elva punkter för hållbar mobilitet i staden

Städerna växer och antalet bilar blir fler. Detta påverkar framkomligheten. Mycket kan göras för att få bättre flyt i trafiken. BIL Sweden visar i denna broschyr elva konkreta åtgärder som skulle kunna underlätta och göra stor skillnad för framkomligheten. Kartan hittar du under denna text som PDF.