Ökning av lätta lastbilar där var fjärde är elektrisk

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade i februari med 21 procent. Där uppgick andelen eldrivna till 25 procent, en siffra som väntas öka efter införandet av klimatpremien för eldrivna lätta lastbilar. Under månaden registrerades 18 766 nya personbilar, en ökning med nära två procent jämfört med februari i fjol. Nivån ligger omkring 13 procent under månadens genomsnitt för de senaste fem åren. Företagsmarknaden stod för sju av tio nyregistreringar och privatmarknaden är fortsatt svag, särskilt för elbilar. 

Jämfört med februari 2023 minskade antalet elbilar med 15 procent i år, deras andel av totala nyregistreringar av personbilar uppgick till 28 procent. Nära åtta av tio elbilsregistreringar stod företagen för, vilket ytterligare understryker den utmaning som privatmarknaden står inför.

-    Det är uppenbart att privatmarknaden för personbilar generellt och elbilar i synnerhet är fortsatt svag. För att vända denna negativa trend krävs det riktade insatser från regeringen för att stimulera efterfrågan på elbilar bland privatpersoner. Det är avgörande för att inte elektrifieringen ska backa, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar landade på 3 613, en ökning med 21 procent jämfört med februari i fjol, andelen eldrivna fordon nådde 25 procent.

-    Även om andelen elfordon bland nyregistreringarna är relativt hög har elektrifieringen av hela flottan för lätta lastbilar inte kommit lika långt. Därför är marknadsintroduktionsstödet för elektriska lätta lastbilar, som regeringen har infört under månaden, välkommet och förväntas sätta ytterligare tempo i elektrifieringen och nå fler kundgrupper, säger Mattias Bergman. 

Tunga lastbilar hade en nedgång i nyregistreringarna med 16 procent jämfört med februari i fjol och bussarna minskade med 17 procent. Under månaden nyregistrerades 431 tunga lastbilar och 40 bussar. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i februari 2024, jämfört med februari 2023

Skärmavbild 2024-03-01 kl. 08.22.00.png

 

Mer statistik finns i bifogad fil nedan, Nyregistreringar februari 2024. Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

---------------------------------------------------------
Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar februari 2024”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram. 
 
Registreringsperioden för februari omfattar registreringar från 1 till och med 29 februari. Antalet registreringsdagar är i år en dag mer än i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar, med undantag vid årsskifte.  

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material. 
 
När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige
Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.