Fortsatt svag privatmarknad för elbilar

Antalet nyregistrerade personbilar ökade i januari med 17,6 procent. Januari förra året hade dock det lägsta antalet för månaden sedan 2009. Det är företagen som håller i gång personbilsmarknaden, sju av tio nyregistrerade bilar i januari registrerades på företag. Lätta lastbilar ökade med ca 14 procent jämfört med januari i fjol medan de tunga lastbilarna minskade ca 23 procent. 

Totalt registrerades 17 164 personbilar i januari vilket är ca sju procent lägre än månadens snitt de senaste fem åren. Andelen elbilar uppgick till nära 29 procent vilket är en inbromsning jämfört med 2023 helårs utfall på 39 procent. Det är fortsatt företagen som håller i gång personbilsmarknaden och elektrifieringen. Företagskunderna står för sju av tio nyregistreringar och åtta av tio elbilar under månaden. 

-    Det är för tidigt att dra för stora slutsatser efter årets första inledande månad, men den långsiktiga trenden med en iskall privatmarknad för elbilar håller i sig. Här behövs styrmedel från regeringen för att återigen få fart på marknaden, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden. 

Lätta lastbilar uppvisade ett relativt bra utfall för januari med 2 690 nyregistrerade fordon, varav ca 27 procent var eldrivna. Den höga andelen el förklaras främst av förbättrad leveransförmåga från orderböckerna. Det nu beslutade stödet från regeringen för lätta ellastbilar som blir sökbart från den 13 februari förväntas ge positiv effekt under innevarande år. 

För tunga lastbilar inleddes januari svagt med 349 registrerade tunga fordon jämfört med 455 i fjol, vilket är en minskning med ca 23 procent. Bussarna ökade med ca 21 procent jämfört med januari 2023, från 48 bussar till 58 i år. Av månadens nya bussar var fyra eldrivna.

-    Tunga lastbilar hade ett starkt år 2023 och nu förväntas en viss inbromsning kopplat till konjunkturen. Därför välkomnar vi regeringens beslut om att stärka omställningen genom klimatpremien där nu även gasfordon ingår. Vi hoppas också att regeringen når framgång i diskussionerna med EU om skatteundantaget för biogas som är ett viktigt segment, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i januari 2024, jämfört med januari 2023
Skärmavbild 2024-02-01 kl. 08.36.58.png

Mer statistik finns i bifogad fil nedan, Nyregistreringar januari 2024. Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

------

Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar januari 2024”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram. 

Registreringsperioden för januari omfattar registreringar från 1 till och med 31 januari. Antalet registreringsdagar är i år en dag mer än i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar, med undantag vid årsskifte. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 

För mer information kontakta Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 eller mail: sofia.linder@mobilitysweden.se

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.
Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 

•  Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.