Återhämtning på personbilsmarknaden efter utmanande första kvartal

Enligt de senaste siffrorna från Mobility Sweden visar personbilsförsäljningen på en uppåtgående trend med en ökning på sju procent under april, även om de första fyra månaderna av året fortfarande visar en minskning med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. Denna återhämtning speglas delvis i den ökade efterfrågan på laddhybrider och elhybrider, som nu utgör en tredjedel av alla nyregistrerade personbilar. Elbilar minskade i april med nära två procent, och har en total nedgång hittills i år med 15 procent. 

Totalt registrerades 21 977 nya personbilar i april vilket är sju procent fler än samma månad i fjol. Marknaden för personbilar hålls fortfarande i gång av företagen. Andelen personbilar på företagskunder ligger på 65 procent i april. När det gäller elbilarna står företagen för drygt 70 procent av nyregistreringarna i april och 74 procent för årets fyra första månader. Elbilar minskade med knappt två procent på en stigande totalmarknad, och sett till helåret uppgår andelen nyregistrerade elbilar till 31 procent vilket är lägre än prognosen för 2024 som ligger på 35 procent. Antalet laddhybrider ökar med 26 procent i april, hittills under året har laddhybriderna ökat med 14 procent jämfört med de första fyra månaderna 2023. 

- Vi ser en försiktig optimism på marknaden, drivet av de förväntade räntesänkningarna som kan ge ny skjuts åt bilförsäljningen. Det är dock tydligt att styrmedel behövs för att stimulera privatmarknaden för elbilar där företagen fortfarande står för tre fjärdedelar av nyregistreringarna, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden. 

Under april månad har det tillkommit 848 nya publika laddpunkter, varav 14 procent av dessa är snabbladdare med minst 150 kW effekt. Mobility Sweden kommer att börja följa och regelbundet rapportera denna utveckling med uppdaterad statistik tillgänglig på vår hemsida.

Marknaden för lätta lastbilar har också visat positiva tecken med en ökning på 16 procent under årets fyra första månaderna. Andelen elfordon bland årets nyregistreringar har nu nått cirka 25 procent, vilket är drivet av utökat utbud och regeringens riktade styrmedel.

Däremot fortsätter den tunga lastbilssektorn och bussmarknaden att kämpa med en minskning på 18 procent respektive nio procent hittills i år. För tunga lastbilar beror det främst på en nedgång i byggbranschen som påverkat efterfrågan avsevärt. När det gäller bussarna kan förändringarna pendla beroende på stora upphandlingar men även av leveranssituationen. Av årets tunga lastbilar och nya bussar är sex procent respektive fem procent eldrivna.

- Det är viktigt att fortsätta övervaka och stödja alla segment av fordonsmarknaden, särskilt när det gäller de tunga lastbilarna. Där har elektrifieringen inte kommit lika långt och det krävs mer för att den ska ta fart på riktigt. Ett effektivt sätt att främja övergången till elektrifiering skulle vara att regeringen avskaffar skatten på el som används i laddboxar för alla typer av fordon, säger Sofia Linder.

Sammanfattning av nyregistreringarna i april 2024, jämfört med april 2023

Skärmavbild 2024-05-02 kl. 08.54.48.png

Laddinfrastrukturstatistik april 2024

Skärmavbild 2024-05-01 kl. 22.09.46.png

https://mobilitysweden.se/mobilitet/laddinfrastruktur/laddinfrastatistik

------------------------------------------------------------------------------------------
Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Månadsrapport Nyregistreringar april 2024”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram. Här finns även tunga lastbilars drivmedelsfördelning och personbilsregistreringar per län och kommun, som tidigare presenterats i separata filer. 

Registreringsperioden för april omfattar registreringar från 1 till och med 30 april. Antalet registreringsdagar är i år tre dagar fler än i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar, med undantag vid årsskifte.  

Månadsskiftet mars/april bytte Mobility Sweden samarbetspartner för bearbetning av nyregistreringarna. Bytet innebär att det kan finnas marginella differenser mot det utfall som tidigare publicerats, vilket beror på mindre metodförändringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogad fil. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 

För mer information kontakta Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, tfn 070-425 37 41 eller mail: sofia.linder@mobilitysweden.se

 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 154 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 208 000 personer globalt, varav 61 300 i Sverige och har en global omsättning på 1 156 miljarder kronor.

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 324 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för drygt 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.