Svag personbilsmarknad i juli men lastbilar går starkt

Personbilsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt visar Mobility Swedens registreringsstatistik. Antalet nyregistrerade personbilar minskade med tre procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Årets sju första månader uppvisar en total minskning med 2,5 procent jämfört med 2022. De relativt höga siffrorna, trots lågkonjunkturen, är drivet av kortare leveranstider och stora orderböcker. Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade på en stark juli månad med 31 respektive 17 procents ökning jämfört med förra året.

Antalet nyregistrerade personbilar har hittills i år minskat med 2,5 procent jämfört med de första sju månaderna förra året. Under juli uppgick minskningen till tre procent jämfört med samma månad i fjol, totalt registrerades 17 300 nya personbilar. Laddbara bilar stod för 60 procent av nyregistreringarna, varav elbilarnas andel uppgick till 37,5 procent. De höga siffrorna hålls uppe av företagsförsäljningen som står för 63 procent av de totala nyregistreringarna och en stor del av de laddbara personbilarna. Däremot har antalet nya ordrar av laddbara bilar tappat fart sedan klimatbonusen togs bort och nyregistreringarna förväntas nu att vika nedåt under hösten. 

- Den höga andelen registrerade laddbara personbilar hålls uppe av företagsmarknaden men den privata elbilsmarknaden är fortsatt iskall. Andelen laddbara personbilar väntas avta under hösten i takt med att orderböckerna töms och färre nya ordrar tecknas. Regeringen behöver satsa på kostnadseffektiva styrmedel som åter får fart på omställningen som bidrar till att Sverige når sina klimatmål, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.  

Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade däremot på en stark utveckling i juli med en ökning på 31 respektive 17 procent. Detta är resultatet av den förbättrade leveransförmågan där många kunder väntat länge på nya mer bränsleeffektiva fordon. Positivt är den höga andelen eldrivna lätta lastbilar i juli månad som uppgick till 24 procent, 483 fordon. Även bussregistreringarna ökade kraftigt, nära en dubblering jämfört med juli i fjol, men från låga nivåer. Nära 38 procent av nyregistreringarna i juli var en elbuss. Under årets första sju månader har antalet registrerade bussar minskat med ca 22 procent.

- Trots utmaningar med inflation, höga räntor och svagare konjunktur fortsätter tunga och lätta lastbilar att gå starkt. Transportvolymer ligger fortfarande på en relativt hög nivå, samtidigt som åkerierna vill förnya sina fordonsparker. För lastbilar och bussar har elektrifieringen däremot inte kommit lika långt, därför krävs att det fortsatt kostnadseffektiva styrmedel och långsiktiga förutsättningar för branschens omställning. Detta för att påskynda omställningen och stärka Sveriges konkurrenskraft, avslutar Mattias Bergman på Mobility Sweden. 

Sammanfattning av nyregistreringarna i juli 2023, jämfört med juli i fjol 

Skärmavbild 2023-08-01 kl. 08.02.13.png

Mer statistik finns i bifogad fil nedan, "Nyregistreringar juli 2023". Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" brukar läggas upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

---------------------------------

Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar juli 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram.  

Registreringsperioden för juli omfattar registreringar från 1 till och med 31 juli. Antalet registreringsdagar är i år lika många som i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.  

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade filer. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.  

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se 

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 
•  Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.