Sänkt prognos: kraftig minskning av antal nyregistrerade personbilar väntas i år

Mobility Sweden justerar ner fordonsbranschens prognos för antalet nyregistrerade personbilar 2023 från den tidigare prognosen på 290 000 till 265 000. Nedjusteringen sker till följd av konjunkturläget, hushållens minskade köpkraft och effekten som borttagandet av klimatbonusen inneburit.

I januari presenterade Mobility Sweden 2023 års prognos för nyregistreringar av personbilar.Den prognosen visade på 290 000 nya personbilar för helåret.  Prognosen som fortsatt präglas av en hög grad av osäkerhet justeras nu ner till 265 000.Prognosen för lätta lastbilar ligger kvar på 43 000 fordon.  

- Vi ser en tydlig inbromsning i ordertakten av den tidigare höga efterfrågan på laddbara bilar. Privatkunderna lyser med sin frånvaro i bilhallarna, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden. 

Sedan halvårsskiftet 2021 har privatmarknaden varit drivande för den snabba ökningstakten av elbilar där över hälften av alla elbilar sålts till privatpersoner, där privatleasing varit ett attraktivt alternativ till eget ägande. Låga räntor och klimatbonus har bidragit till rimliga månadskostnader ochgynnat utvecklingen. Den trenden är nu bruten. Försäljningen till företagen av laddbara personbilar och lätta lastbilar fortsätter att utvecklassamtidigt som privatkunderna minskat kraftigt. Idag syns denna trend tydlig i orderstatistiken, men gradvis kommer effekten av den borttagna klimatbonusen att bli tydlig även i registreringsstatistiken, men de långa leveranstiderna gör att den kommer först efter sommaren.  

- Det är tydligt att klimatbonusen togs bort vid sämsta tänkbara tidpunkt. På senaste tiden har svenskarna drabbats av höjda räntor, inflation och generellt ökade levnadskostnader. Vi har nu en bra dialog med regeringen om nya styrmedel för att nå klimatmålen, avslutar Mattias Bergman. 

--------------------------------------------------------------------------------------

För intervjuer med Mattias Bergman kontakta Michaela Ehteshami, tfn 072-201 37 14 eller mail: michaela.ehteshami@mobilitysweden.se