Prognosen för antalet sålda elbilar 2023 sänks med 13 000 bilar

Mobility Sweden justerar ner fordonsbranschens prognos för antalet nyregistrerade elbilar 2023 med 13 000 bilar, från en andel av totalregistreringarna på 40 procent till 35 procent. Nedjusteringen sker till följd av att vi ser en kraftig inbromsning i order av nya elbilar som beror på konjunkturläget, hushållens minskade köpkraft och borttagandet av klimatbonusen.

I mars sänkte Mobility Sweden prognosen för antalet nyregistrerade personbilar 2023 från 290 000 till 265 000. Den sänkta prognosen ligger kvar även om det råder hög osäkerhet kring marknadsförutsättningarna, men andelen elbilar förväntas minska från 40 till 35 procent, vilket motsvarar en sänkning från 106 000 till 93 000 elbilar.

- Våra medlemmar har hittills i år levererat ut många elbilar som köptes under 2022. Nu syns en kraftig inbromsning i ordertakten, framförallt till privatkunder vilket kommer att påverka registreringarna under andra halvåret 2023. För att få fart på elektrifieringen och för att nå klimatmålen krävs att vi får till nya styrmedel på privatmarknaden för elbilar, säger Sofia Linder, Chefsekonom på Mobility Sweden.

Privatpersoner har tidigare varit drivande i elektrifieringen av fordonsflottan. Från halvårsskiftet 2021 har mer än hälften av alla sålda elbilar köpts av privatpersoner, och privatleasing har varit ett populärt alternativ till att äga en bil själv. Sedan klimatbonusen togs bort har privatmarknaden stannat av och nya ordrar har minskat kraftigt.

- Privatmarknaden har på grund av konjunkturläget och avskaffandet av klimatbonusen blivit iskall. Samtidigt vet vi att vi på grund av de långa leveranstiderna inte kommer se effekterna förrän efter sommaren men redan nu är prognosen att betydligt färre elbilar kommer att säljas i år än vad vi förutsåg i början av året, avslutar Sofia Linder.

För mer information, kontakta Sofia Linder: sofia.linder@mobilitysweden.se eller 070-425 37 41.