Rekord för andelen laddbara bilar i januari - väntad minskning av totalmarknaden

- Det blev en väntad nedgång i januari för både personbilar och lätta lastbilar eftersom fordonsskattehöjningen vid årsskiftet medförde en kraftig uppgång för nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar i december förra året. Nyregistreringarna av personbilar minskade med 18 procent och lätta lastbilar minskade med 57,5 procent. Däremot ökade både antalet och andelen laddbara bilar. Andelen laddbara personbilar av de totala nyregistreringarna uppgick till 30,7 procent i januari, vilket är den högsta nivån någonsin för en enskild månad, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Andelen laddbara bilar rekordhöga 30,7 procent

- Registreringarna av laddbara bilar, dvs rena elbilar och laddhybrider, ökade med 94 procent i januari. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var rekordhöga 30,7 procent. Det ligger i linje med BIL Swedens prognos för andelen laddbara bilar i år på 30 procent, säger Mattias Bergman.

- Bakgrunden till vår prognos om en andel laddbara bilar på 30 procent i år och 40 procent nästa år är en kraftig ökning av utbudet av laddbara bilar i olika prisklasser och inom de olika segmenten. Det här ställer krav på att utbyggnaden av laddinfrastrukturen påskyndas, så att den går i takt med det ökade utbudet och den ökade efterfrågan på laddbara bilar, fortsätter Mattias Bergman.

Minskad andel bensin och dieselbilar, ökning för gasbilar

- Samtidigt som andelen laddbara bilar ökade kraftigt i januari minskade andelen bensin- och dieselbilar. I januari i år var 36,8 procent av nyregistreringarna bensinbilar och 21,5 procent dieselbilar. I januari förra året var 41,3 procent bensinare och 38,6 procent dieslar. Den minskade andelen bensin och dieselbilar i januari ska även ses mot bakgrund av den köprusch av sk malusbilar som skedde i december inför höjningen av fordonsskatten vid årsskiftet då WLTP-värden infördes i Bonus-malussystemet, säger Mattias Bergman.

- Andelen gasbilar ökade från fjolårets låga nivåer. Gasbilarna hade en marknadsandel på 2,6 procent i januari i år jämfört med 0,5 procent i januari ifjol, fortsätter Mattias Bergman.

Andelen eldrivna lätta lastbilar ökar

- Andelen eldrivna lätta lastbilar ökade i januari. Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar minskade visserligen med tio procent, men marknadsandelen ökade till 6,8 procent jämfört med 3,2 procent januari förra året, säger Mattias Bergman.

Svag ökning av antalet tunga lastbilar

- Antalet nyregistrerade tunga lastbilar över 16 ton ökade med 2,4 procent i januari. Detta är drivet av det fortsatt höga behovet av transporter, säger Mattias Bergman.

- Under januari registrerades totalt 38 nya bussar, vilket är 19,1 procent färre än förra året. Under månaden registrerades inga elbussar. Det sker en snabb elektrifiering av stadsbussar, vilket är styrt av kommunernas upphandling, vilket leder till en ryckig marknad, avslutar Mattias Bergman.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet i PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för januari omfattar registreringar från 1-31 januari.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.
 

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se
 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.