Publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för november är litet försenad

Publiceringen av BIL Swedens nyregistreringsstatistik för november är tyvärr litet försenad. Vi hänvisar till vår hemsida för besked om när publiceringen kommer att ske.