Nya bilar minskade som väntat i mars - laddbara bilar ökar

-  Nyregistreringarna av personbilar minskade med 8,6 procent i mars och lätta lastbilar minskade med 39 procent. Det var väntat med en nedgång även i mars, beroende på rekylen efter de mycket höga registreringarna i december inför fordonsskattehöjningen vid årsskiftet. De minskade registreringarna i mars kan inte kopplas till Coronautbrottet. De bilar som registrerades i mars är till stor del resutatet av order som tecknats flera månader tidigare, innan Coronautbrottet. Vi kan dock förvänta oss Corona-effekter på registreringarna under de närmaste månaderna, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden 

- I våra bilhallar och serviceställen är det dock glesare än på länge, som en följd av Coronautbrottet. Det är väsentligt att det går att hålla anläggningarna öppna, vilket håller igång konsumtionen och möjliggör reparationer och service av fordon vilket är kritiskt för samhället. Årets totalmarknad kommer att påverkas, men hur stort fallet blir beror till stor del på vilka riktade insatser regeringen gör för att få igång ekonomin efter att smittspridningsperioden är över, fortsätter Mattas Bergman.

Andelen laddbara bilar 28 procent i mars

- Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna ökar kraftigt jämfört med ifjol. I mars var andelen 28,2 procent jämfört med 14,6 procent i mars förra året. Under första kvartalet i år var andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, 27,9 procent jämfört med 13,3 procent samma period förra året. Andelen är i linje med vår prognos för i år på 30 procent. Vi bedömer att trenden med ökad andel laddbara fordon inte kommer förändras på sikt av den pågående Coronapandemin. Fordonsindustrin ställer om sina produkter och efterfrågan ökar, säger Mattias Bergman.

Ökad andel eldrivna lätta lastbilar

- Eldrivna lätta lastbilar ökade i mars sin andel av det totala antalet nyregistrerade lätta lastbilar till 4,1 procent jämfört med 3,3 procent mars månad förra året. Totalmarknaden för lätta lastbilar minskade med 39 procent i mars, vilket främst förklaras av de mycket höga registreringarna i december inför fordonsskattehöjningen 1 januari, säger Mattias Bergman.

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp från nya bilar

- Enligt BIL Swedens beräkningar har de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade personbilar, enligt mätmetoden NEDC, minskat med 16 procent, från 118 g/km per kilometer januari-mars förra året till 99,5 g/km januari-mars i år. Den viktigaste förklaringen till de minskade utsläppen är den kraftigt ökade andelen laddbara bilar, säger Mattias Bergman.

Minskade registreringar av tunga lastbilar och bussar i mars

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 22,1 procent i mars och har hittills i år minskat med 11,1 procent. Nyregistreringarna av bussar minskade också, med 38 procent i mars, och har hittills i år minskat med 38,3 procent. Bussmarknaden påverkas till stor del av kommunernas upphandling vilket ger en ryckig marknad, avslutar Mattias Bergman.

klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för mars omfattar registreringar från 1-31 mars

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.
 

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.