Definitiva nyregistreringar under 2020

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 292 024 nya personbilar under 2020, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2019. De totala lastbilsregistreringarna under 2020 uppgick till 36 517, vilket är en minskning med 40,3 procent jämfört med året innan. Registreringarna av nya lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 31 015, en minskning med 42,4 procent och tunga lastbilar över 16 ton stannade på 4 960, en minskning med 25,4 procent jämfört med 2019. Nyregistreringarna av bussar under 2020 uppgick till 1 674, vilket är en ökning med 27 procent jämfört med året innan. Andelen laddbara personbilar av de totala nyregistreringarna var 32,2 procent under 2020 jämfört med 11,3 procent under 2019.

 

2020

2019

% 20/19

Personbilar

 292 024

356 036

-18,0 

Andel laddbara personbilar

 32,2%

     11,3%

 

Genomsnittligt CO2-utsläpp g/km

 93,7

120,0

 -21,9

Lastbilar, totalt

 36 517

61 124

 -40,3

Varav:

 

 

 

Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

 31 015

53 816

 -42,4

Tunga lastbilar, över 16 ton

 4 960

6 652

 -25,4

Bussar, totalt

 1 674

1 318

 +27,0


Nyregistreringar december 2020

Under december 2020 registrerades enligt de definitiva siffrorna 34 662 nya personbilar, vilket är en minskning med 28 procent jämfört med december 2019. Andelen laddbara personbilar av december-registreringarna var 49,2 procent jämfört med 10 procent under 2019. De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 489 under december, vilket är en minskning med 61,5 procent jämfört med samma månad året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 992, en minskning med 63,9 procent och registreringarna av nya tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 432, en minskning med 18,2 procent jämfört med december 2019. Nyregistreringarna av bussar under december uppgick till 452, vilket är en ökning med 162,8 procent jämfört med december 2019. De stora procentuella minskningarna på månadsbasis förklaras till stor del av att nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar i december 2019 var de högsta någonsin för en decembermånad. 

…………………………………………………………………………………………………
Registreringsperioden för december omfattar registreringar från 1-31 december.
BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. Vid årsskiftena redovisas först preliminära siffror för december och helåret och ca en vecka därefter definitiva siffror som inkluderar registreringar under nyårsafton.

Samtliga registrerade fordon finns med i totalsiffran i de olika tabellerna som redovisas, dock har vissa märken valt att inte vara med i importör/fabrikattabellen och tabellen fabrikat/modell och redovisas under Övriga.
 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna, tabeller och diagram, finns under Filer nedan.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 860 miljarder kr.
•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 235 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 12 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.