Laddbara bilar fortsätter öka på en minskande marknad

- Registreringarna av nya personbilar minskade med 15 procent i februari. Det var väntat med en minskning även i februari. En viss konjunkturavmattning samt kvardröjande effekter av den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), som medfört förlängda leveranstider, har påverkat marknaden negativt. När det gäller effekterna av det nya fordonsskatte-systemet Bonus-malus, som gjorde att många passade på att köpa och registrera sina bilar innan 1 juli förra året, är vår bedömning att den effekten nu till stor del klingat av. Vi jämför med en stark februari förra året, som var den tredje bästa februarimånaden någonsin för nya personbilar, säger Jessica Alenius, vice vd för BIL Sweden.

Fortsatt uppgång för laddbara bilar

- Uppgången för laddbara bilar fortsätter. I februari ökade nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs rena elbilar och laddhybrider, med 52 procent. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var tolv procent i februari i år jämfört med 6,7 procent i februari förra året. Var tredje laddbar bil i februari var en ren elbil, jämfört med knappt var femte i februari förra året. Vår prognos för andelen laddbara bilar för hela innevarande år är 13 procent. Sverige håller sig väl framme i ett internationellt perspektiv när det gäller introduktionen av laddbara bilar. Under 2018 låg vi på tredje plats i Europa, efter Norge och Island, för andelen laddbara bilar av nyregistreringarna, säger Jessica Alenius.
 

Ny förhöjd prognos för laddbara bilar för 2020 och 2021

- Vi har nyligen justerat upp vår prognos för antalet nyregistrerade laddbara bilar år 2020 och 2021 med närmare 10 000 bilar per år. Andelen laddbara bilar av nybilsregistreringana väntas enligt den nya prognosen uppgå till 24 procent under 2020 och 30 procent under 2021, jämfört med 19 respektive 25 procent enligt den tidigare prognosen, fortsätter Jessica Alenius.
 

Bensinbilar större än dieselbilar i februari

- Bensindrivna bilar är sedan en tid tillbaks åter störst på nybilsmarknaden. I februari hade bensinbilar en andel på 45 procent jämfört med 37 procent för dieselbilar. Dieslarna har sedan toppåret 2012 successivt minskat sin andel. Minskningen verkar dock ha planat ut på en nivå strax under 40 procent. Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har AdBlue teknik som reducerar utsläppen av kväveoxider kraftigt. Ökad inblandning av biodrivmedel, bl.a. HVO, bidrar till att reducera klimatutsläppen från dieselbilar, säger Jessica Alenius.


Lätta lastbilar minskade, tunga ökade i februari

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar minskade med 16,5 procent i februari. Nedgången ska ses i ljuset av att förra året och i synnerhet första halvåret visade på rekordhöga siffror inför ikraftträdandet av Bonus-malussystemet den 1 juli, då många passade på att förnya sin fordonsflotta. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 11,5 procent i februari, vilket visar på en fortsatt god konjunktur och stor efterfrågan på transporter. Klimatutsläppen från tunga transporter ökade under 2018 med drygt fem procent, men värt att notera är att både koldioxidutsläppen och kväveoxidutsläppen från nya tunga lastbilar har minskat kraftigt per fordon, avslutar Jessica Alenius.
 

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF

FörsäljningPS.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice vd BIL Sweden, tfn 070-235 63 19 eller mail:
jessica.alenius@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 195 miljarder kr vilket motsvarar 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för över 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.