Höjd prognos och fortsatt uppgång på bilmarknaden i oktober

- BIL Sweden höjer sin nybilsprognos för i år från 335 000 till 345 000 bilar. Bakgrunden till den höjda prognosen är att vi förväntar oss att registreringarna kommer att öka kraftigt fram till årsskiftet då den årliga fordonsskatten höjs kraftigt för många bilmodeller när den nya testmetoden WLTP införs i Bonus-malussystemet. Prognosen för nyregistrerade lätta lastbilar i år ligger kvar på 50 000 fordon, där takten varit lägre än väntat tills nu, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

- Uppgången på bilmarknaden fortsätter. I oktober nyregistrerades 28,3 procent fler personbilar jämfört med oktober förra året. Lätta lastbilar ökade med 15,6 procent. Uppgången för både personbilar och lätta lastbilar beror till stor del på att många vill passa på att köpa innan fordonsskatten höjs vid årsskiftet, Dessutom jämför vi med förhållandevis låga registreringssiffror förra året till följd av införandet av Bonus-malussystemet, fortsätter Mattias Bergman.

Uppgång för laddbara bilar

- Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs rena elbilar och laddhybrider, ökade med 31 procent i oktober. Hittills i år är uppgången 34 procent. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 11,8 procent i oktober jämfört med 11,5 procent i oktober förra året. Hittills i år är andelen laddbara bilar 11,3 procent jämfört med 7,7 procent samma period förra året. Vi förväntar oss en fortsatt ökning i absoluta tal, men en något lägre andel än tidigare beräknat för året till följd av ökningen av övriga fordon på grund av förändringarna i skattesystemet, säger Mattias Bergman.

Gasbilar ökar från låga nivåer

- Gasbilarnas andel av totalmarknaden fortsätter att ligga högre än ifjol. I oktober var gasbilsandelen 1,8 procent jämfört med 0,3 procent i oktober förra året. Det är en uppgång från låga nivåer, men det är ändå en positiv trend, inte minst ur klimatsynpunkt, med tanke på att ungefär 95 procent av den fordonsgas som säljs i Sverige består av biogas, säger Mattias Bergman.

Ökade registreringar av eldrivna bussar

- Nyregistreringarna av eldrivna bussar, exklusive direktimport, har under perioden januari-oktober i år ökat med 288 procent. Hittills i år är andelen eldrivna bussar 5,6 procent av den totala bussmarknaden, jämfört med en andel på 2,3 procent samma period förra året. Baserat på de offentliga upphandlingar som pågår nu så förväntar vi oss en kraftig uppgång under nästa år, avslutar Mattias Bergman.

 

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för oktober omfattar registreringar från 1 oktober-31 oktober.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar.

 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.seFakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.