Definitiva nyregistreringar under 2019

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 356 036 nya personbilar under 2019, vilket är en ökning med 0,7 % jämfört med 2018. 2019 års siffra är den tredje högsta någonsin.

De totala lastbilsregistreringarna under 2019 uppgick till 61 124 vilket är en minskning med 3,6 % jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 53 816 (tredje högsta siffran någonsin), en minskning med 5,0 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 6 652 (nytt rekord), en ökning med 7,2 % jämfört med 2018.

Nyregistreringarna av bussar under 2019 uppgick till 1 318, vilket är en ökning med 41,6 procent jämfört med året innan.

Andelen laddbara personbilar av de totala nyregistreringarna var 11,4 % under 2019 jämfört med 8,2% under 2018.

Nyregistreringar december 2019

Under december 2019 registrerades enligt de definitiva siffrorna 48 129 nya personbilar, vilket är en ökning med 109,3 % jämfört med samma månad året innan.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 11 663 under december, vilket är en ökning med 156,1 % jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 11 063, en ökning med
180,3 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 528, en minskning med 1,9 % jämfört med december 2018.

Nyregistreringarna av bussar under december uppgick till 172, vilket är en ökning med 27,4 procent jämfört med december 2018.

Nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar i december var de högsta någonsin för en decembermånad.

Klicka här för att hela pressmeddelandet i PDF

………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

Registreringsperioden för de definitiva siffrorna för december omfattar registreringar från 1-31 december.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna (vanligtvis ett fåtal), inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. Vid årsskiftena redovisas först preliminära siffror för december och helåret och ca en vecka därefter definitiva siffror som inkluderar registreringar även under nyårsafton.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden, tfn 070-235 63 19 eller mail: jessica.alenius@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.