Väntad minskning av bilregistreringarna i september - men laddbara bilar fortsätter att öka

- Effekterna av det nya fordonsskattesystemet Bonus-malus fortsätter att prägla bilmarknaden och skapa en stor ryckighet. Efter rekordsiffrorna i juni inför starten av Bonus-malus sjönk som väntat registreringarna kraftigt i juli, augusti och nu även i september. I september minskade personbilsregistreringarna med 39,7 procent och lätta lastbilar minskade med 45,4 procent. Hittills i år har nyregistreringarna av personbilar ökat med 0,7 procent och lätta lastbilar har ökat med 16,2 procent jämfört samma period förra året, som var ett rekordår för både personbilar och lätta lastbilar, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

- Vår prognos för i år på 360 000 nya personbilar ligger fast. Däremot har vi höjt prognosen för lätta lastbilar från 54 000 till 56 000. Den kraftiga uppgången för lätta lastbilar under våren i kombination med att den negativa Bonus-maluseffekten succesivt bör klinga av under senare delen av året, gör att vi höjt prognosen för lätta lastbilar, fortsätter Mattias Bergman.

- Bonus-maluseffekten, som skapat den stora ryckigheten på marknaden, är ett resultat av att många kunder passade på att köpa Malusbilar innan 1 juli för att undvika den kraftiga höjningen av fordonsskatten som Bonus-malussystemet innebär. Vidare valde många bilhandlare, av samma anledning, att registrera på fordon före 1 juli, vilket har dragit ner registreringssiffrorna ytterligare under det tredje kvartalet. Tillgången på bonusbilar med kort leveranstid är begränsad vilket gör att vi ännu inte ser så stor effekt på uppgång av bonusbilar, dvs laddbara bilar (elbilar, laddhybrider, bränslecellsbilar) och gasbilar, förklarar Mattias Bergman.

- Förutom kvardröjande Bonus-maluseffekter, kan de minskade registreringarna av personbilar i september till viss del förklaras av att bilar inte godkänts enligt den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Alla personbilar måste registreras före 1 september, vilket har medfört lägre siffror i september. Dessutom var det en registreringsdag mindre i september i år jämfört med september förra året, vilket motsvarar cirka fem procent färre registreringar, säger Mattias Bergman.

Uppgång för laddbara bilar
- Antalet nyregistrerade laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 23,7 procent i september. Hittills i år är uppgången 56 procent. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 12,1 procent i september i år jämfört med 5,9 procent i september förra året. Hittills i år är andelen 7,0 procent mot 4,5 procent samma period förra året. Det nya Bonus-malussystemet premierar laddbara bilar, vilket är en av förklaringarna till uppgången. Vi bedömer att uppgången skulle varit ännu större om det inte varit så långa leveranstider, säger Mattias Bergman.

Dieselandelen 30,6 procent i september
- Andelen dieselbilar av de totala nyregistreringarna var 30,6 procent i september. Det är visserligen en uppgång jämfört med juli och augusti, men betydligt lägre än andelen i september förra året, som var 47,8 procent. Hittills i år är dieselandelen 38,9 procent, jämfört med 50,8 procent januari-september förra året,
En förklaring till den minskade dieselandelen under senare år är ett ökat utbud av elbilar, laddhybrider och elhybrider. Det har också skett en omställning från diesel till bensin för många mindre bilmodeller genom nya effektivare direktinsprutade bensinmotorer. Hittills i år svarar bensinbilar för 46,9 procent av de totala nyregistreringarna jämfört med 38,5 procent samma period förra året, säger Mattias Bergman.

Tunga lastbilar minskade i september
- Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 18,4 procent i september jämfört med en rekordstark september förra året. Årets septembersiffra är nio procent högre än genomsnittet för de senaste tio årens septemberregistreringar. Hittills i år har tunga lastbilar minskat med 1,9 procent, jämfört med samma period 2017 som var ett rekordår, avslutar Mattias Bergman.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF

FörsäljningPS.jpg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, vd BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail:
mattias.bergman@bilsweden.seFakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 195 miljarder kr vilket motsvarar 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för över 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.