Näst bästa januari någonsin för nya bilar

- Även om registreringarna av nya personbilar minskade med 1,3 procent i januari, så var det en mycket bra bilmånad. Detta eftersom årets januari är den näst bästa januarimånaden någonsin för nya bilar. I januari i år var det en mer registreringsdag, vilket normalt sett innebär fem procent fler registreringar. Det ändrar dock inte bilden av att januari var en mycket bra månad för nya bilar, säger Jessica Alenius, Vice VD för BIL Sweden.

- Den starka bilmarknaden är en återspegling av att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Låga räntor, en stark arbetsmarknad, växande befolkning och köpstarka och optimistiska hushåll gör att viljan att investera i en ny bil är stor, fortsätter Jessica Alenius.

Ökning för både lätta och tunga lastbilar
- Lätta lastbilar ökade med 2,9 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 13,6 procent i januari, Årets januari är den bästa januarimånaden någonsin för lätta lastbilar. Den starka konjunkturen medför ett ökat transportbehov och ökad efterfrågan på nya lastbilar, säger Jessica Alenius.

Supermiljöbilar ökade 33 procent
- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, ökade med 33 procent i januari. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna uppgick till 7,1 procent i januari i år jämfört med 5,2 procent januari förra året. Det är en glädjande utveckling när allt fler laddbara bilar med låg miljö- och klimatpåverkan kommer ut på marknaden och ersätter äldre bilar med sämre miljöprestanda. Det innebär lägre utsläpp av både koldioxid och andra utsläpp från den svenska bilflottan, avslutar Jessica Alenius.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet i PDF

nyregjan18Bild1.jpg
 

Ökning för personbilar och lastbilar
Under januari registrerades 22 980 nya personbilar, vilket är en minskning med 1,3 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 4,0 % under januari till 4 188. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 2,9 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 13,6 %.

41,1 procent dieslar i januari
Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 25,0% i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 41,1%. Januari förra året var dieselandelen 54,1%.

19,7 procent miljöbilar i januari
Antalet nyregistreringar av miljöbilar under januari uppgick till 4 527 och miljöbilsandelen till 19,7% enligt den skärpta miljöbilsdefinition som gäller från 1 januari 2013.

Nyregistrerade supermiljöbilar
Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 624 st i januari i år jämfört med 1 221 st januari förra året. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 7,1 % januari i år jämfört med 5,2 januari förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar
Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 17 st i januari i år jämfört med 20 st i januari förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta Vice VD Jessica Alenius, tfn 070-235 63 19