Definitiva nyregistreringar under 2018

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 353 729 nya personbilar under 2018, vilket är en minskning med 6,8 % jämfört med 2017. 2018 års siffra är den tredje högsta någonsin.

De totala lastbilsregistreringarna under 2018 uppgick till 63 430 vilket är en ökning med 2,1 % jämfört med året innan, den högsta siffran någonsin. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 56 628 (nytt rekord), en ökning med 2,2 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 6 205 (nytt rekord), en ökning med 0,1 % jämfört med 2017.

Nyregistreringar december 2018
Under december 2018 registrerades enligt de definitiva siffrorna 23 000 nya personbilar, vilket är en minskning med 34,2 % jämfört med samma månad året innan. Det var två färre registreringsdagar i december 2018 jämfört med december 2017, vilket innebär 10 % färre registreringar.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 554 under december, vilket är en minskning med 23,0 % jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 947 en minskning med
25,2 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 538, en minskning med 6,4 % jämfört med december 2017.
 

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet i PDF

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Anders Norén, teknisk chef på BIL Sweden, tfn 076-145 00 47 eller mail: anders.noren@bilsweden.se

 

Fakta om BIL Sweden och fordonsbranschen i Sverige

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 195 miljarder kr vilket motsvarar 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för över 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.