Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr

- Februari var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent i februari. Det är 38:e månaden i rad med plussiffror och den näst bästa februari-månaden någonsin, slaget bara av februari 1970, då det var en köprusch inför en momshöjning, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras av en stark ekonomisk tillväxt, låga räntor, stabil arbetsmarknad och ett ökat intresse för privatleasing. Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för februari är stämningsläget mycket ljust i svensk ekonomi och hushållens syn på sin egen ekonomi är fortsatt optimistisk, vilket är gynnsamt för viljan att investera i ny bil, fortsätter Bertil Moldén.

Minskning för lastbilar

- Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar minskade i februari, efter den kraftiga uppgången, framför allt för lätta lastbilar, som vi hade i januari. Stark konjunktur, ökat bostadsbyggande och ökade infrastrukturinvesteringar talar för att även 2017 blir ett bra år på lastbilsmarknaden, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilarna ökade 88 procent i februari

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, uppgick till
1 145 i februari, en ökning med 88 procent jämfört med februari förra året. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 4,1 procent i februari i år vilket kan jämföras med 2,3 procent februari förra året. Under förra året låg Sverige på tredje plats i Europa, efter Norge och Nederländerna, när det gäller andelen laddbara bilar (elbilar/laddhybrider) av de totala nybilsregistreringarna, säger Bertil Moldén.

Ökad förnyelse av bilparken är bra för miljön och trafiksäkerheten

- När fler nya bilar kommer ut på marknaden och det samtidigt skrotas ut gamla bilar förnyas bilparken, vilket är bra ur både miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som PDF

febr17manadBild1.jpg

 

Ökning för personbilar, minskning för lastbilar

Under februari registrerades 27 735 nya personbilar, vilket är en ökning med 3,2% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari, har registreringarna ökat med 5,2%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 6,5% under februari till 4 365. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 6,3%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade med 5,4% och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 18,5% i februari. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 7,9% och tunga lastbilar har minskat med 6,2%.

53,8 procent dieslar i februari

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 0,5% i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 53,8%. Februari förra året var dieselandelen 55,8%. Hittills i år ligger dieselandelen på 54,1% jämfört med 56,2% samma period förra året.

17,4 procent miljöbilar i februari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under februari uppgick till 4 828 och miljöbilsandelen till 17,4% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,5%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 145 st i februari jämfört med 608 st samma månad förra året. Jan-febr i år nyregistrerades 2 366 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 852 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 36 st i februari i år jämfört med 20 st i februari förra året. Jan-febr i år registrerades 56 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 38 st samma period förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.