Stark inledning på bilåret 2017

- Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent i januari. Det är 37:e månaden i rad med plussiffror och den bästa januarimånaden någonsin. Det var visserligen två registreringsdagar fler i januari i år, vilket normalt sett innebär tio procent fler registreringar, men det är ändå en mycket bra januarimånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Det är 37:e månaden i rad med plussiffror och den bästa januarimånaden någonsin. Det var visserligen två registreringsdagar fler i januari i år, vilket normalt sett innebär tio procent fler registreringar, men det är ändå en mycket bra januarimånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den svenska ekonomin utvecklas starkt, vilket bekräftas av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för januari. Stämningsläget är ljust både hos företag och hushåll. Hushållens syn på sin egen ekonomi fortsätter att vara mycket positiv och ligger avsevärt över det normala. Hushållen bedömer enligt konjunkturbarometern att det är rätt tidpunkt att göra kapitalvaruinköp. Det finns anledning att vara optimistisk inför bilåret 2017 både när det gäller försäljningen av personbilar och lastbilar, fortsätter Bertil Moldén.

Ökning för både lätta och tunga lastbilar

- Ett tecken på den starka konjunkturen är den ökade efterfrågan på lastbilar. I januari ökade nyregistreringarna av lätta lastbilar med 27,9 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 7,6 procent, säger Bertil Moldén.

Kraftig uppgång för supermiljöbilar

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, femdubblades i januari. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna uppgick till 5,2 procent i januari i år jämfört med 1,1 procent januari förra året. Den kraftiga uppgången för supermiljöbilar i januari förklaras av att det var låga registreringar i januari förra året beroende på att många laddhybrider registrerades i december 2015 inför sänkningen – från 40 000 kr till 20 000 kr - av supermiljöbilspremien på laddhybrider från 2016, förklarar Bertil Moldén.

Förnyelse av bilparken bra för miljön och trafiksäkerheten

- Det är bra för både miljön och trafiksäkerheten med en förnyelse av bilparken, dvs att allt fler nya bilar kommer ut på marknaden samtidigt som gamla bilar med betydligt sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda skrotas ut. Detta hjälper till att snabbare nå ”Nollvisionen” på trafiksäkerhetsområdet, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

nyregjan17Bild1.jpg

Ökning för personbilar och lastbilar

Under januari registrerades 23 282 nya personbilar, vilket är en ökning med 7,6 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 25,0 % under januari till 4 025. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 27,9 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 7,6 %.

54,5 procent dieslar i januari

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 3,3% i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 54,5%. Januari förra året var dieselandelen 56,7%.

17,7 procent miljöbilar i januari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under januari uppgick till 4 116 och miljöbilsandelen till 17,7% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 221 st i januari i år jämfört med 244 st januari förra året. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 5,2 % januari i år jämfört med 1,1 januari förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 20 st i januari i år jämfört med 18 st i januari förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.