Definitiva nyregistreringar under 2017

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 379 393 nya personbilar under 2017, vilket är en ökning med 1,9 % jämfört med 2016. 2017 års siffra är den högsta någonsin och slår det tidigare rekordet från 2016 på 372 318 bilar.

De totala lastbilsregistreringarna under 2017 uppgick till 62 142 vilket är en ökning med 6,8% jämfört med året innan, också det den högsta siffran någonsin. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 55 390 (nytt rekord), en ökning med 7,2% och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 6 198 (nytt rekord), en ökning med 4,8% jämfört med 2016.

Nyregistreringar december 2017
Under december 2017 registrerades enligt de definitiva siffrorna 34 958 nya personbilar, vilket är en minskning med 6,2% jämfört med samma månad året innan. Minskningen förklaras till stor del av att det var två färre registreringsdagar i december 2017 jämfört med december 2016.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 5 914 under december, vilket är en ökning med 1,3% jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 5 280 en ökning med 3,1% och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 575, en minskning med 10,0% jämfört med december 2016.

Detaljerad information finns i bifogade material (se nedan under rubriken Filer).

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet i PDF.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.