Bilrekord i juni och första halvåret

- Det var fortsatt full fart på bilmarknaden i juni. Registreringarna av nya personbilar ökade med 5,6 procent och nådde den högsta siffran någonsin för juni. Under januari-juni ökade registreringarna med 3,2 procent, och nådde den högsta nivån hittills för ett första halvår, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- BIL Sweden höjde nyligen sin nybilsprognos för i år till 375 000 bilar, vilket innebär att 2017 blir ett nytt rekordår om prognosen slår in. Det råder högkonjunktur i Sverige och det återspeglar sig också i den positiva utvecklingen på bilmarknaden. Låga räntor, köpstarka och optimistiska hushåll i kombination med en stark arbetsmarknad med låga varsel är några faktorer som är gynnsamma för viljan att investera i ny bil, fortsätter Bertil Moldén.

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden kan också förklaras av det faktum att många är beroende av bil för att få vardagen och livspusslet att fungera. Enligt en färsk SKOP-undersökning, som presenteras av BIL Sweden senare idag, så anser sig en stor majoritet av svenskarna (64 procent) vara helt eller ganska beroende av bilen för att vardagen ska fungera – och de har blivit fler. 2013 var andelen helt eller ganska bilberoende 61 procent, säger Bertil Moldén.

Ökade lastbilsregistreringar

- I juni ökade registreringarna av lätta lastbilar med 22,2 procent och tunga lastbilar ökade med 9,4 procent. Första halvåret ökade lätta lastbilar med 10,2 procent och tunga lastbilar ökade med 7,4 procent. Uppgången förklaras framför allt av den starka konjunkturen och den ökade efterfrågan på transporter som det medför, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar plus 37 procent första halvåret

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som släpper ut högst 50 g koldioxid per km, ökade med 37 procent under det första halvåret i år. I juni ökade registreringarna av supermiljöbilar med drygt 15 procent. Supermiljöbilarnas andel av de totala nyregistreringarna var 4,1 procent januari-juni i år jämfört med 3,1 procent samma period förra året. För hela innevarande år räknar vi med en supermiljöbilsandel på ca fem procent, säger Bertil Moldén.

Viktigt med förnyelse av bilparken

- En ökad förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och gamla bilar skrotas ut är viktigt ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. En ny bil idag släpper bara ut hälften så mycket koldioxid som en ny bil som såldes i början på 80-talet, säger Bertil Moldén. 

- Nya bilar är också betydligt trafiksäkrare än gamla bilar. Risken att dö i en trafikolycka har minskat med 90 procent om man jämför de modernaste bilarna idag med en bil från tidigt 80-tal. Exempel på trafik-säkerhetshöjande system är krockkuddar och antisladdsystem, som idag är standard på nya bilar. Ett annat exempel är automatiska nödbromsningssystem, som enligt färska siffror från BIL Sweden finns på 77 procent av de nya bilar som registrerats jan-maj i år, avslutar Bertil Moldén.


Pressmeddelandet i sin helhet som PDF
 

juni17Bild1.jpg
 

 

Ökning för personbilar och lastbilar i juni

Under juni registrerades 38 324 nya personbilar, vilket är en ökning med 5,6% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juni, har registreringarna ökat med 3,2%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 21,2% under juni till 6 353. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 9,8%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 22,2% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 9,4% i juni. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 10,2% och tunga lastbilar har ökat med 7,4%.

51,5 procent dieslar i juni

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 0,6% i juni. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 51,5%. I juni förra året var dieselandelen 54,1%. Hittills i år ligger dieselandelen på 52,4% jämfört med 54,4% samma period förra året.

14,2 procent miljöbilar i juni

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juni uppgick till 5 433 och miljöbilsandelen till 14,2% enligt den skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,2%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 526 st i juni jämfört med 1 321 st samma månad förra året. Jan-juni i år nyregistrerades 7 896 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 5 747 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 42 st i juni i år jämfört med 22 st i juni förra året. Jan-juni i år registrerades 191 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 129 st samma period förra 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65