Bilregistreringarna ökade 2,6 procent första tertialet

- Nybilsregistreringarna ökade med 2,6 procent under de fyra första månaderna i år. Det här visar på en mycket stark marknad med tanke på att fjolåret var ett rekordår för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Kalendereffekt i april

- April i år hade tre färre registreringsdagar än april förra året, beroende på att påsken inföll i april i år mot mars förra året. Tre färre registreringsdagar motsvarar cirka 15 procent färre registreringar. Minskningen av bilregistreringarna med 9,2 procent i april ska ses i ljuset av denna kalendereffekt, och visar att april var ytterligare en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén.

- Förutsättningarna för en fortsatt stark bilmarknad i år är goda mot bakgrund av att Sverige är inne i en högkonjunktur, räntorna är låga och arbetsmarknaden är stark med låga varsel, fortsätter Bertil Moldén. 

Kalendereffekt även för lastbilar

- Kalendereffekten med färre registreringsdagar innebar att registreringarna av både lätta och tunga lastbilar minskade i april, efter den kraftiga uppgången vi hade i mars. Ackumulerat från årets början har lätta lastbilar ökat med 6,5 procent och tunga lastbilar har ökat med 2,6 procent. Högkonjunkturen i Sverige, som innebär ett ökat transportbehov, talar för en stark lastbilsmarknad även under resten av året, säger Bertil Moldén.

Andelen supermiljöbilar 3,7 procent i april

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, uppgick till
1 133 i april, en minskning med 4,6 procent jämfört med april förra året. Hittills i år har dock supermiljöbilarna ökat med 49 procent. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 3,7 procent i april i år jämfört med 3,5 procent april förra året. Minskningen av antalet nyregistrerade supermiljöbilar i april är sannolikt även det en kalendereffekt, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som PDF

april17diagrBild1.jpg

Minskning för personbilar och lastbilar i april

Under april registrerades 30 476 nya personbilar, vilket är en minskning med 9,2% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april, har registreringarna ökat med 2,6%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 11,7% under april till 4 783. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 6,0%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade med 10,3% och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 19,0% i april. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 6,5% och tunga lastbilar har ökat med 2,6%.

53,2 procent dieslar i april

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 13,2% i april. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 53,2%. April förra året var dieselandelen 55,6%. Hittills i år ligger dieselandelen på 53,0% jämfört med 55,0% samma period förra året.

15,4 procent miljöbilar i april

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under april uppgick till 4 695 och miljöbilsandelen till 15,4% enligt den skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,1%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 133 st i april jämfört med 1 187 st samma månad förra året. Jan-april i år nyregistrerades 4 879 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 3 270 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 21 st i april i år jämfört med 24 st i april förra året. Jan-april i år registrerades 111 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 86 st samma period förra året.


 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.