Turboladdade bilsiffror i april

- Den svenska nybilsmarknaden fortsätter att utvecklas i rekordfart. Nya personbilar ökade med tio procent i april, vilket är den tjugoåttonde månaden i rad med plussiffror. Årets april var den bästa aprilmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mer i april i år jämfört med april förra året. En registreringsdag mer betyder normalt fem procent fler registreringar. Det förtar dock inte att april var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Vi bedömer att nuvarande prognos om 355 000 personbilar i år sannolikt kommer att överträffas om inget oförutsett inträffar under resten av året, fortsätter Bertil Moldén.

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras bland av följande faktorer, säger Bertil Moldén:

 • Tillväxten i den svenska ekonomin är stark.
   
 • Rekordlåga räntor och ökade disponibla inkomster hos hushållen.
   
 • Branschens största hot – varsel om uppsägning - är 37 procent lägre jan-mars i år jämfört med motsvarande period förra året.
   
 • Begagnatlagren är i god balans. Omsättningshastigheten på lagren är fortsatt hög.
   
 • Privatleasingen fortsätter att öka och alltfler bilmärken och modeller erbjuds.

 

- En förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar är mycket positivt ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom nya bilar har betydligt lägre koldioxidutsläpp och väsentligt bättre säkerhet än gamla bilar, säger Bertil Moldén.
 

Bonus malus förslaget

Det nyss lämnade bonus malus förslaget – läs fredagen den 29/4 -  innebär skattehöjningar för flertalet fordonsägare i Sverige, säger Bertil Moldén.

Pålagan kommer gissningsvis påverka bilförsäljningen först kalenderåret 2019 eller 2020.

Den föreslagna implementeringen 1/1 2018 bedöms bli svår av följande skäl;

A) Introduktionen planeras att ske i inledningen på valrörelsen 2018. När 4 700 000 bilister inser konsekvenserna av den kraftiga överfinansieringen av bonus-malus-systemet i kombination med indexuppräkningen av drivmedelsskatterna kommer protesterna att bli kraftiga från alla som inte bor centralt i Stockholm.

B) RDE = Real Driving Emission (avgastest vid verklig körning) införes  i september 2019 i Europa.

C) WLTP = World Light vehicle Testing Procedure (med ny körcykel vid avgascertifiering ) bedöms implementeras 2019 Internationellt.

D) EU´s bindande utsläppskrav för personbilar om 95 gram CO2 / km  skall vara uppfyllt 2021.

E) Det är först när dessa tester, körcykler och utsläppskrav är på plats och utvärderats som en rimlig beräkning för bonus-malus-nivåer kan tas fram för Sveriges del.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

nyregaprilmånad.jpg


Ökning för personbilar och lastbilar

Under april registrerades 33 580 nya personbilar, vilket är en ökning med 10,0% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april, har registreringarna ökat med 9,9%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 9,8% under april till 5 414. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 14,3%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 8,0% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 29,4%. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 13,6% och tunga lastbilar har ökat med 22,5%.

55,6 procent dieslar i april

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 3,8% i april. Andelen dieslar av de totala nybils-registreringarna var 55,6%. April förra året var dieselandelen 58,9%. Hittills i år ligger dieselandelen på 55,0% jämfört med 59,3% samma period förra året.

17,8 procent miljöbilar i april

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under april uppgick till 5 968 och miljöbilsandelen till 17,8% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,0%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 187 st i april jämfört med 661 samma månad förra året. Jan-april i år nyregistrerades 3 270 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 1 868 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 26 st i april i år jämfört med 41 st i april förra året. Jan-april i år registrerades 86 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 138 st samma period förra året.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.