Nytt bilrekord

- Rekord för nya personbilar: 372 300 under 2016 - Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 under 2016 - Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 under 2016 - Prognos för 2017: 360 000 personbilar och 52 000 lätta lastbilar

- 2016 har varit ytterligare ett fantastiskt år på fordonsmarknaden med nytt rekord för både personbilar och lätta lastbilar. Även tunga lastbilar har gått mycket starkt. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 7,9 procent till 372 300  bilar, vilket är nytt rekord. Lätta lastbilar ökade med 15,3 procent till 51 700 fordon, vilket också är nytt rekord. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 22,4 procent till 5 900, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den mycket starka bilmarknaden under 2016 förklaras av den starka konjunkturen, köpstarka hushåll, rekordlåga räntor, en stabil arbetsmarknad med historiskt sett låga varsel och en snabbt växande marknad för privatleasing. Utöver detta kan nämnas låga begagnatlager med hög omsättningshastighet, fortsätter Bertil Moldén.

Prognos för personbilar under 2017: 360 000

- Vi förväntar oss en fortsatt mycket stark bilmarknad även i år och vår prognos är 360 000 personbilar, vilket är den näst högsta siffran någonsin. Förutsättningarna för en bra bilmarknad i år är goda med tanke på att den svenska ekonomin väntas vara fortsatt stark, räntorna ser ut att förbli på mycket låga nivåer, sysselsättningen och hushållens disponibla inkomster väntas öka, säger Bertil Moldén.

Prognos för lätta lastbilar under 2017: 52 000

- Vi bedömer att nyregistreringarna av lätta lastbilar kommer att hamna på 52 000 fordon under 2017. Slår prognosen in hamnar 2017 något över 2016 års rekordnivå. Fortsatt stark konjunktur i år driver på lastbilsförsäljningen, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökade med 51 procent förra året

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, uppgick till 13 000 bilar under 2016, vilket är en ökning med 51 procent jämfört med 2015. Vår prognos är att ca 18 000 supermiljöbilar kommer nyregistreras under 2017, vilket innebär en andel på fem procent av totalmarknaden, säger Bertil Moldén.


Ökad förnyelse av bilparken bra för miljön och trafiksäkerheten

- En ökad förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar är mycket positivt ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. En ny bil idag släpper bara ut hälften så mycket koldioxid som en ny bil som såldes i början på 80-talet. En personbil från mitten på 70-talet släpper ut lika mycket av de reglerade hälsofarliga utsläppen som 100 nya bilar, säger Bertil Moldén. 

- Nya bilar är också betydligt trafiksäkrare än gamla bilar. Risken att dö i en trafikolycka har minskat med 90 procent om man jämför de modernaste bilarna idag med en bil från tidigt 80-tal. Exempel på trafiksäkerhetshöjande system är krockkuddar och antisladdsystem, som idag är standard på nya bilar. Ett annat exempel är automatiska nödbromsningssystem, som enligt färska siffror från BIL Sweden finns på 73 procent av de nya bilar som registrerades under 2016, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

nyregdec16Bild1.jpg

Ökade registreringar av personbilar och lastbilar under 2016

Under 2016 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden 372 296 nya personbilar, vilket är en ökning med 7,9% jämfört med 2015 års siffra på 345 108. 2016 års siffra är den bästa någonsin och slår det tidigare rekordet från 2015. De totala lastbilsregistreringarna under 2016 uppgick till 58 174 (nytt rekord), en ökning med 15,8%. Motsvarande siffror för lätta lastbilar var 51 670 (nytt rekord), vilket är en ökning med 15,3%. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 22,4%, till 5 910 fordon.

Under enbart december ökade personbilsregistreringarna med 11,1% till 37 259, vilket är den 36:e månaden i rad med ökade registreringar och den bästa decembermånaden någonsin. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 15,2%, lätta lastbilar ökade med 13,8% och tunga lastbilar ökade med 23,7% under december.

52,6% dieselbilar under 2016

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade under 2016 med 2,1% till 195 911. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 52,6% under 2016. Under 2015 var dieselandelen 58,0%.

16,5% miljöbilar under 2016

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under 2016 uppgick till 61 259 och miljöbilsandelen till 16,5%, enligt den nya skärpta miljöbilsdefinition som gäller från 1 januari 2013. Under 2015 uppgick motsvarande miljöbilsandel till 17,5%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 356 st i december 2016 jämfört med 2 065 december 2015. Den höga siffran i december 2015 förklaras av tidigarelagda registreringar av laddhybrider inför sänkt supermiljöbilspremie för laddhybrider från 2016. Jan-dec 2016 nyregistrerades 12 992 supermiljöbilar jämfört med 8 582 jan-dec 2015. Supermiljöbilarnas andel av de totala nyregistreringarna var 3,5% under jan-dec 2016 och 2,5% under jan-dec 2015.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 30 st i december 2016 jämfört med 9 st i december 2015. Jan-dec 2016 registrerades 273 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 321 st under jan-dec 2015.

Detaljerad information finns i bifogat material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31