33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

- Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje månaden i rad med ökade registreringar. Årets september är den näst bästa septembermånaden någonsin för personbilar, slaget bara av september 1974 då det var köprusch inför en momshöjning, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Lätta lastbilar ökade med 15 procent och nådde sin bästa septembermånad någonsin. Tunga lastbilar går också mycket starkt och ökade med 31 procent, fortsätter Bertil Moldén.

Sverige går mot ytterligare ett rekordår på bilmarknaden

- Den svenska bilmarknaden kommer enligt våra prognoser att nå nytt rekord i år både för personbilar och lätta lastbilar. Septemberregistreringarna tyder på att 2016 blir ett rekordår. Det stora nybilsintresset beror på en stark ekonomisk tillväxt, extremt låga räntor, stabil arbetsmarknad och ökat intresse för privat-leasing. För lastbilarnas del spelar också ökat transportbehov genom ökat bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar en stor roll, säger Bertil Moldén

Förnyelse av bilparken viktigt för miljön och trafiksäkerheten

- En ökad förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar är mycket positivt ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, eftersom nya bilar har betydligt lägre koldioxidutsläpp och väsentligt bättre säkerhet än gamla bilar, säger Bertil Moldén.

Laddbara bilar ökade 154 procent i september

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, d.v.s. elbilar och laddhybrider, ökade med hela 154 procent i september och hittills i år har de ökat med 79 procent. Andelen laddbara bilar av de totala nybilsregistreringarna var 4,6 procent september i år jämfört med 2,0 procent september förra året. Hittills i år är andelen supermiljöbilar 3,4 procent jämfört med 2,0 procent samma period förra året. Den ökade andelen laddbara bilar är positivt ur många synvinklar, inte minst för att det bidrar till att minska koldioxidutsläppen från nya bilar, säger Bertil Moldén. 

- Även om andelen laddbara bilar fortfarande är på en relativt låg nivå hävdar sig Sverige mycket väl i ett internationellt perspektiv, då vi ligger på andra plats i världen, efter Norge, när det gäller andelen laddbara bilar av nyregistreringarna, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

nyregsepmånBild1.jpg

Ökning för personbilar och lastbilar

Under september registrerades 32 292 nya personbilar, vilket är en ökning med 8,9% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna ökat med 9,2%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 16,2% under september till 5 285. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 18,5%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 14,8% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 30,9% i september. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 18,3% och tunga lastbilar har ökat med 23,4%.

49,5 procent dieslar i september

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 1,5% i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 49,5%. September förra året var dieselandelen 54,7%. Hittills i år ligger dieselandelen på 53,0% jämfört med 58,0% samma period förra året.

18,2 procent miljöbilar i september

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under september uppgick till 5 890 och miljöbilsandelen till 18,2% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,5%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 479 st i september jämfört med 582 samma månad förra året. Jan-sep i år nyregistrerades 9 106 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 5 093 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 26 st i september i år jämfört med 22 st i september förra året. Jan-sep i år registrerades 198 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 261 st samma period förra året.
 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.