BIL-rekord i oktober

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med ökade registreringar. Årets oktober är den bästa oktobermånaden någonsin för personbilar, trots att det var en registreringsdag mindre i oktober i år jämfört med oktober förra året. En registreringsdag mindre motsvarar fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- 2016 kommer enligt vår prognos att bli ett rekordår för nya personbilar, vilket förklaras av den starka konjunkturen i kombination med rekordlåga räntor och ökad privatleasing. Enligt Konjunkturinstitutets senaste mätning av stämningsläget i svensk ekonomi så ökade hushållens förtroende rejält, framför allt för den egna ekonomin, för andra månaden i rad, vilket är en positiv faktor för viljan att investera i t.ex. ny bil. En annan färsk positiv konjunktursignal är Swedbanks inköpschefsindex som ökade från 54,9 i september till 58,4 i oktober, vilket är den högsta nivån sedan april 2011, fortsätter Bertil Moldén.

Lätta lastbilar minskade, tunga lastbilar ökade

- Lätta lastbilar minskade med 7,2 procent i oktober, vilket ska ses mot bakgrund av att registreringarna legat på en mycket hög nivå under de senaste månaderna och att det var en registreringsdag mindre i oktober. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 15,3 procent och vi räknar med att 2016 blir ett rekordår för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén.

 - Tunga lastbilar ökade med 11,9 procent i oktober och har hittills i år ökat med 22,0 procent. Den starka konjunkturen, ökade infrastrukturinvesteringar och ökat bostadsbyggande medför ökad efterfrågan på lastbilstransporter, fortsätter Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökade 76 procent i oktober

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, d.v.s. bilar med koldioxidutsläpp högst 50 gram per km, ökade med 76 procent i oktober. Hittills i år är uppgången 80 procent. Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 3,7 procent i oktober. Hittills i år är supermiljöbilsandelen 3,4 procent, vilket kan jämföras med 2,1 procent samma period förra året. Den positiva utvecklingen för laddbara bilar bidrar till att minska koldioxidutsläppen från nya bilar, säger Bertil Moldén.

Fler nya bilar viktigt för förnyelse av bilparken

- Ökad nybilsförsäljning och utfasning av gamla bilar är viktigt för att vi ska få en förnyelse av bilparken med de positiva effekter detta får på miljö och trafiksäkerhet, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

nyregokt16Bild1.jpg

 

Ökning för personbilar, minskning för lätta lastbilar, ökning för tunga lastbilar

Under oktober registrerades 31 840 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,9% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-oktober, har registreringarna ökat med 8,2%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 5,3% under oktober till 4 588. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 15,7%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade med 7,2% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 11,9% i oktober. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 15,3% och tunga lastbilar har ökat med 22,0%.

51,8 procent dieslar i oktober

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 9,0% i oktober. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 51,8%. Oktober förra året var dieselandelen 57,5%. Hittills i år ligger dieselandelen på 52,8% jämfört med 58,0% samma period förra året.

17,0 procent miljöbilar i oktober

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under oktober uppgick till 5 426 och miljöbilsandelen till 17,0% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,5%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 173 st i oktober jämfört med 666 samma månad förra året. Jan-okt i år nyregistrerades 10 373 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 5 759 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 20 st i oktober i år jämfört med 34 st i oktober förra året. Jan-okt i år registrerades 218 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 295 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.