Nyregistreringar november 2016

- Det var fortsatt bra fart på bilmarknaden i november. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,4 procent, vilket är den trettiofemte månaden i rad med ökade registreringar. Årets november är den bästa novembermånaden någonsin för personbilar. Även om vi tar hänsyn till att det var en registreringsdag mer i november i år, vilket motsvarar ca fem procent fler registreringar, så var november en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- En stark konjunktur och låga räntor gör förutsättningarna goda för en fortsatt positiv utveckling på bilmarknaden. Hushållens disponibla inkomster steg med 4,4 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet innan, varslen på arbetsmarknaden ligger på historiskt sett mycket låga nivåer, begagnatförsäljningen är fortsatt bra och omsättningshastigheten på begagnatlagren är hög. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som publicerades förra veckan, visar på ett ljust stämningsläge i den svenska ekonomin. Hushållens förtroende för ekonomin steg ytterligare i november och synen på den egna ekonomin är nu mer optimistisk än på över nio år. Allt detta är positiva signaler för en fortsatt stark bilmarknad, fortsätter Bertil Moldén.

Uppgång för både lätta och tunga lastbilar

- Lätta lastbilar ökade med 17,6 procent och tunga lastbilar ökade med 24,8 procent i november. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 15,5 procent och tunga lastbilar har ökat med 22,3 procent, säger Bertil Moldén.

 - De ökade lastbilsregistreringarna förklaras av det ökade transportbehov som skapas av den starka konjunkturen och ökade investeringar i infrastruktur och bostäder, fortsätter Bertil Moldén.

Förnyelse av bilparken bra för miljön och trafiksäkerheten

- Miljön och trafiksäkerheten tjänar mycket på en ökad förnyelse av bilparken, det vill säga att nya bilar ersätter gamla bilar som har betydligt sämre miljö- och säkerhetsprestanda än nya bilar, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

nov16manad.jpg

Ökning för personbilar och lastbilar

Under november registrerades 31 801 nya personbilar, vilket är en ökning med 1,4% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-november, har registreringarna ökat med 7,5%. Lastbilsregistre-ringarna totalt ökade med 17,2% under november till 5 030. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 15,8%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 17,6% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 24,8% i november. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 15,5% och tunga lastbilar har ökat med 22,3%.

51,2 procent dieslar i november

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 11,5% i november. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 51,2%. November förra året var dieselandelen 58,6%. Hittills i år ligger dieselandelen på 52,7% jämfört med 58,0% samma period förra året.

16,7 procent miljöbilar i november

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under november uppgick till 5 299 och miljöbilsandelen till 16,7% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,5%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 263 st i november jämfört med 758 samma månad förra året. Jan-nov i år nyregistrerades 11 636 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 6 517 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 25 st i november i år jämfört med 17 st i november förra året. Jan-nov i år registrerades 243 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 312 st samma period förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.