Heta bilhallar i mars

- Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med plussiffror. Årets mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mindre i mars i år jämfört med mars förra året. En registreringsdag mindre betyder normalt fem procent färre registreringar, vilket förstärker att mars var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det finns flera förklaringar till den positiva utvecklingen på bilmarknaden. Tillväxten i den svenska ekonomin är stark. Konjunkturinstitutet konstaterade nyligen att Sverige är på väg in i en högkonjunktur, med en BNP-tillväxt på 3,5 procent i år enligt den senaste prognosen. Räntorna är rekordlåga och hushållens disponibla inkomster ökar starkt i år. Hushållen är optimistiska om sin egen ekonomi, vilket gör att man många passar på att investera i ny bil. Privatleasing, som är en relativt ny ägandeform på den svenska bilmarknaden, expanderar kraftigt och stimulerar nybilsintresset, fortsätter Bertil Moldén.

- En förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar med betydligt sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda är mycket bra för samhället. Miljöutvecklingen på den svenska bilmarknaden var mycket positiv under 2015, då koldioxidutsläppen från nya bilar totalt minskade med hela fem gram/km till 126 gram/km. De totala koldioxidutsläppen från vägtrafiken sjönk med hela 3,3% under förra året, bl a till följd av en stor ökning av biodrivmedelsandelen från 11,7 till 14,2 procent. Vi tror att den positiva miljöutvecklingen kommer att fortsätta i år. En ökad nybilsförsäljning är också bra för både tillväxten och jobben, säger Bertil Moldén.  

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

marsmånadBild1.jpg

Både lätta och tunga lastbilar ökade i mars
 
- Även lastbilsmarknaden går starkt. Lätta lastbilar ökade med drygt tio procent i mars och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 14 procent. Den ökade efterfrågan på lastbilar är en spegling av den starka tillväxten i svensk ekonomi. Ökad tillväxt innebär också ökad efterfrågan på transporter, avslutar Bertil Moldén.

Ökning för personbilar och lastbilar

Under mars registrerades 34 712 nya personbilar, vilket är en ökning med 9,9% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-mars, har registreringarna ökat med 9,9%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 10,5% under mars till 5 181. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 16,3%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 10,5% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 14,2%. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 16,1% och tunga lastbilar har ökat med 19,2%.

52,7 procent dieslar i mars

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 1,7% i mars. Andelen dieslar av de totala nybils-registreringarna var 52,7%. Mars förra året var dieselandelen 58,9%. Hittills i år ligger dieselandelen på 54,7% jämfört med 59,5% samma period förra året.

17,8 procent miljöbilar i mars

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under mars uppgick till 6 169 och miljöbilsandelen till 17,8% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,7%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1231 st i mars jämfört med 642 samma månad förra året. Jan-mars i år nyregistrerades 2 083 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 1 207 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 22 st i mars i år jämfört med 59 st i mars förra året. Jan-mars i år registrerades 60 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 97 st samma period förra året.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.