Bästa maj någonsin för nya bilar

- Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna ökar. Årets maj är den bästa maj sedan vi börja föra månadsvis statistik 1946, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det var två fler registreringsdagar i maj i år jämfört med maj förra året. Två fler registreringsdagar innebär cirka tio procent fler registreringar, fortsätter Bertil Moldén.

- Vi kommer av allt att döma att få ett nytt rekord för nya bilar i år. Förklaringen ligger bland annat i en stark konjunktur, positiv utveckling på arbetsmarknaden med ökad sysselsättning och låga varsel och dessutom rekordlåga räntor. En annan faktor är det ökade intresset för privatleasing, som lockat till sig nya köpargrupper, säger Bertil Moldén. 

- Nya bilar blir allt säkrare och bränslesnålare och släpper ut mindre koldioxid. Under det första kvartalet i år släppte nya personbilar ut i genomsnitt ut 5 gram mindre koldioxid per km än de bilar som nyregistrerades under samma period förra året. En ökad förnyelse av bilparken med fler nya bilar som ersätter gamla bilar med betydligt sämre miljöprestanda är positivt för miljön samt möjligheterna att nå Nollvisionen snabbare, fortsätter Bertil Moldén.

- Även lastbilsmarknaden går mycket starkt, som en effekt av den starka konjunkturen. Under maj ökade lätta lastbilar med 12 procent och tunga lastbilar ökade med 15 procent, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

 

nyregmajBild1.jpg

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under maj registrerades 34 475 nya personbilar, vilket är en ökning med 17,0% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj, har registreringarna ökat med 11,5%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 11,9% under maj till 4 908. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 13,8%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 12,0% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 15,3%. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 13,3% och tunga lastbilar har ökat med 20,9%.


52,9 procent dieslar i maj

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 5,3% i maj. Andelen dieslar av de totala nybils-registreringarna var 52,9%. Maj förra året var dieselandelen 58,8%. Hittills i år ligger dieselandelen på 54,5% jämfört med 59,2% samma period förra året.

16,4 procent miljöbilar i maj

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under maj uppgick till 5 654 och miljöbilsandelen till 16,4% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,9%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 158 st i maj jämfört med 662 samma månad förra året. Jan-maj i år nyregistrerades 4 428 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 2 530 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 21 st i maj i år jämfört med 44 st i maj förra året. Jan-maj i år registrerades 107 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 182st samma period förra året.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.