Bra drag i bilhallarna i juni

- Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga lastbilar gick upp med 28,8 procent. För personbilarnas del är det trettionde månaden i rad som registreringarna ökar och årets juni är den bästa junimånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det var en registreringsdag mindre i juni i år jämfört med samma månad förra året. En registreringsdag mindre motsvarar cirka fem procent färre registreringar, vilket förstärker bilden av att juni var en mycket bra bilmånad, fortsätter Bertil Moldén.

- När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att det har varit en stabilt stark bilmarknad. Den positiva utvecklingen förklaras av en stark konjunktur, köpstarka hushåll, extremt låga räntor, ökad sysselsättning, balanserade begagnatlager och ökad privatleasing, säger Bertil Moldén.

- Brexits inverkan på den svenska bilmarknaden kan i viss mån vara positiv i så måtto att Riksbankens räntehöjning som var förväntad till hösten 2017, nu sannolikt kommer att förskjutas framåt i tiden. Detta innebär i sin tur att den svenske bilköparen genom fortsatt låga räntor får fortsatt goda möjligheter till bilköp och annan konsumtion, säger Bertil Moldén.

Klimatframgångar på den svenska bilmarknaden

- En ökad nybilsförsäljning och förnyelse av bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med betydligt sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda är positivt ur både miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, säger Bertil Moldén.

- Vi kan med glädje konstatera att Sverige i ett internationellt perspektiv ligger långt framme när det gäller energieffektivisering, andel biodrivmedel och nya tekniker som t ex eldrift. Sverige hade under det första kvartalet i år den högsta andelen inom EU för laddbara bilars andel av nyregistreringarna. Sverige är etta i Europa när det gäller andelen biodrivmedel. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar i Sverige minskade under 2015 i en snabbare takt än genomsnittet för EU, och minskningen har fortsatt hittills i år, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

juninyregBild1.jpg

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under juni registrerades 36 307 nya personbilar, vilket är en ökning med 12,6% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juni, har registreringarna ökat med 11,7%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 17,7% under juni till 5 243. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 14,5%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 17,0% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 28,8%. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 14,0% och tunga lastbilar har ökat med 22,3%.

54,1 procent dieslar i juni

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 2,7% juni. Andelen dieslar av de totala nybils-registreringarna var 54,1%. Juni förra året var dieselandelen 59,2%. Hittills i år ligger dieselandelen på 54,4% jämfört med 59,2% samma period förra året.

15,8 procent miljöbilar i juni

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juni uppgick till 5 733 och miljöbilsandelen till 15,8% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,7%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 1 321 st i juni jämfört med 867 samma månad förra året. Jan-juni i år nyregistrerades 5 747 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 3 397 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 22 st i juni i år jämfört med 30 st i juni förra året. Jan-juni i år registrerades 129 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 212 st samma period förra året.
 

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.