Näst bästa juli någonsin för nya bilar - trots färre registreringsdagar

- Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar och den bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 0,2 procent, vilket innebär den trettioförsta månaden i rad med plussiffror. Den lägre ökningstakten jämfört med tidigare i år förklaras till stor del av att det var två färre registreringsdagar i juli i år, vilket motsvarar ca tio procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det stora nybilsintresset beror på den starka svenska konjunkturen, låga räntor, hushållens ökade köpkraft och det ökade intresset för att privatleasa sin bil, fortsätter Bertil Moldén.

- En förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på marknaden och ersätter gamla bilar ger betydande positiva effekter för både trafiksäkerheten och miljön, säger Bertil Moldén.

Starka lastbilssiffror

- I juli ökade lätta lastbilar med 21 procent och tunga lastbilar ökade med 36 procent, trots två färre registreringsdagar. En viktig förklaring till den positiva utvecklingen på lastbilsmarknaden är den starka tillväxten i svensk ekonomi som medför ett ökat transportbehov både inom industrin och hos småföretagare och hantverkare, säger Bertil Moldén. 

Supermiljöbilarna ökade med 79 procent i juli

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs i huvudsak elbilar och laddhybrider, fortsätter att utvecklas starkt. I juli ökade registreringarna med 79 procent och andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna ökade från 2,2 procent i juli förra året till 4,0 procent juli i år, säger Bertil Moldén.

- Även om andelen laddbara bilar än så länge ligger på en låg nivå, tillhör Sverige de länder i världen som har högst andel laddbara bilar av de totala nyregistreringarna. En ökad andel elbilar och laddhybrider är en viktig faktor när det gäller att minska nya bilars koldioxidutsläpp, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

nyregjulimånadBild1.jpg

Ökning för personbilar och lastbilar

Under juli registrerades 24 197 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,2% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli, har registreringarna ökat med 10,2%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 22,4% under juli till 3 110. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 15,2%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 21,2% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 36,2% i juli. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 14,6% och tunga lastbilar har ökat med 23,6%.

51,4 procent dieslar i juli

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 8,6% i juli. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 51,4%. Juli förra året var dieselandelen 56,4%. Hittills i år ligger dieselandelen på 54,1% jämfört med 58,9% samma period förra året.

14,5 procent miljöbilar i juli

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juli uppgick till 3 516 och miljöbilsandelen till 14,5% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,5%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 966 st i juli jämfört med 540 samma månad förra året. Jan-juli i år nyregistrerades 6 713 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 3 937 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 15 st i juli i år jämfört med 15 st i juli förra året. Jan-juli i år registrerades 144 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 227 st samma period förra året.
 

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.