Raketstart på bilåret 2016

- Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror och den bästa januarimånaden sedan 1946 då BIL Sweden började mäta nyregistreringarna månadsvis. Det var en registreringsdag mindre i januari i år, vilket normalt sett betyder fem procent färre registreringar. Det förstärker bilden ytterligare av en stark januari, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den svenska ekonomin utvecklas starkt och det finns anledning att vara optimistisk inför fortsättningen av bilåret 2016 både när det gäller försäljningen av personbilar och lastbilar, framhåller Bertil Moldén.

Ökning för både lätta och tunga lastbilar

- En positiv konjunktursignal är att registreringarna av lätta lastbilar ökade med 11,5 procent i januari, och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 14 procent. För lätta lastbilar var det den tredje bästa januarimånaden hittills. Vi ska komma ihåg att även lastbilssiffrorna har påverkats av att det var en registreringsdag mindre i januari i år, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilarna minskade i januari

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, minskade med 13 procent i januari. Minskningen är en följdeffekt av att extra många laddhybrider registrerades i slutet på förra året inför halveringen av supermiljöbilspremien för laddhybrider från 40 000 kr till 20 000 kr från årsskiftet, avslutar Bertil Moldén. 

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

Bild1jan16månad.jpg

Ökning för personbilar och lastbilar

Under januari registrerades 21 648 nya personbilar, vilket är en ökning med 6,1 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 12,5 % under januari till 3 221. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 11,5 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 13,9 %.

56,7 procent dieslar i januari

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 1,1% i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 56,7%. Januari förra året var dieselandelen 59,5%.

14,5 procent miljöbilar i januari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under januari uppgick till 3 147 och miljöbilsandelen till 14,5% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 244 st i januari i år jämfört med 280 st januari förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 18 st i januari i år jämfört med 19 st i januari förra året.Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.