Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

- Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte månaden i rad med plussiffror och den näst bästa februarimånaden någonsin. Det var en registreringsdag mer i februari i år, vilket normalt sett betyder fem procent fler registreringar. Det förtar dock inte att februari var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den starka tillväxten i svensk ekonomi, köpstarka hushåll och fortsatt mycket låga räntor är några av de faktorer som gör att förutsättningarna är goda för att 2016 kommer att bli ett mycket bra bilår, fortsätter Bertil Moldén.

- Den glädjande utvecklingen mot allt mer bränsle- och koldioxidsnåla bilar fortsätter, vilket bekräftas av de siffror som Transportstyrelsen presenterade förra veckan och som visar att nya personbilars genomsnittliga koldioxidutsläpp minskade med närmare fyra procent under 2015, säger Bertil Moldén.

Kraftig uppgång för lastbilar

- Den positiva utvecklingen på lastbilsmarknaden fortsatte i februari, då registreringarna av lätta lastbilar ökade med 27 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 31 procent. Den ökade efterfrågan på lastbilar visar på hög aktivitet i den svenska ekonomin, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

nyregfebrBild1.jpg

 

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under februari registrerades 26 869 nya personbilar, vilket är en ökning med 13,2% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari, har registreringarna ökat med 9,9%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 26,7% under februari till 4 669. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 20,5%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 26,7% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 30,7%. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 20,2% och tunga lastbilar har ökat med 22,3%.

55,8 procent dieslar i februari

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 4,7% i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 55,8%. Februari förra året var dieselandelen 60,4%. Hittills i år ligger dieselandelen på 56,2% jämfört med 60,0% samma period förra året.

18,3 procent miljöbilar i februari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under februari uppgick till 4 927 och miljöbilsandelen till 18,3% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,8%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 608 st i februari  jämfört med 285 samma månad förra året. Jan-febr i år nyregistrerades 852 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 565 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 20 st i februari i år jämfört med 19 st i februari förra året. Jan-febr i år registrerades 38 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 38 st samma period förra året. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.