Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

- Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den överlägset bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,6 procent, vilket är den trettioandra månaden i rad med plussiffror. Även om vi tar hänsyn till att det var två fler registreringsdagar i augusti i år, vilket motsvarar ca tio procent fler registreringar, så var augusti en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den starka bilmarknaden beror på den starka konjunkturen, extremt låga räntor, en stabil arbets-marknad och det ökade intresset för privatleasing, fortsätter Bertil Moldén.

Förnyelse av bilparken bra för miljön och trafiksäkerheten

- Det är bra för både miljön och trafiksäkerheten om vi får en ökad förnyelse av bilparken, med fler nya bilar som kommer ut på marknaden och ersätter gamla bilar med betydligt sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda, säger Bertil Moldén.

Koldioxidutsläppen från nya bilar minskar

- De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade under 2015 snabbare i Sverige än EU-snittet. Den positiva utvecklingen har fortsatt i år, då nya personbilar i genomsnitt släppte ut närmare fem gram mindre koldioxid per km under de första sju månaderna jämfört med samma period förra året. Det här visar att de styrmedel som finns idag har en god effekt, fortsätter Bertil Moldén.

Rekordstarka lastbilsregistreringar

- I augusti nådde de totala lastbilsregistreringarna rekordnivåer för en augustimånad. Lätta lastbilar ökade med 48 procent och tunga lastbilar ökade med 13 procent. Förklaringen till de ökade lastbilsregistre-ringarna ligger i en stark konjunktur med ökade bostads- och infrastrukturinvesteringar som medför ett ökat transportbehov, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

aug16månadBild1.jpg

Ökning för personbilar och lastbilar

Under augusti registrerades 27 316 nya personbilar, vilket är en ökning med 1,6% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti, har registreringarna ökat med 9,2%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 44% under augusti till 5 678. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 18,8%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 47,7% och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 13,1% i augusti. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 18,8% och tunga lastbilar har ökat med 22,3%.

48,3 procent dieslar i augusti

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 12,1% i augusti. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 48,3%. Augusti förra året var dieselandelen 55,8%. Hittills i år ligger dieselandelen på 53,4% jämfört med 58,5% samma period förra året.

14,4 procent miljöbilar i augusti

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under augusti uppgick till 3 942 och miljöbilsandelen till 14,4% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,2%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 914 st i augusti jämfört med 574 samma månad förra året. Jan-aug i år nyregistrerades 7 627 st supermiljöbilar, vilket kan jämföras med 4 511 st samma period förra året.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 28 st i augusti i år jämfört med 12 st i augusti förra året. Jan-aug i år registrerades 172 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 239 st samma period förra året.
 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.