Nionde månaden i rad med uppgång för nya bilar

- Den positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade med sju procent, vilket är nionde månaden i rad med ökningstal. Ackumulerat från årets början har personbilsregistreringarna ökat med 15 procent. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 17 procent, vilket är tionde månaden i rad med plussiffror. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med tolv procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- En ökad nybilsförsäljning är bra för både tillväxten och jobben i Sverige. Idag är det den inhemska efterfrågan, bland annat inköp av bilar, som är motorn i den svenska konjunkturen. Förutsättningarna är goda för en fortsatt god bilefterfrågan under resten av året mot bakgrund av hushållens positiva inkomstutveckling, ökad sysselsättning och låga räntor. Infrias BIL Swedens prognos för i år på 305 000 nya personbilar blir 2014 det sjätte bästa bilåret hittills, fortsätter Bertil Moldén.

Näst bästa septembermånaden någonsin för lastbilar

- September var den näst bästa septembermånaden någonsin för de totala lastbilsregistreringarna och även för lätta lastbilar. Lätta lastbilar på högst 3,5 ton ökade med 17 procent. Dessa fordon används framför allt av service- och hantverksföretag och ROT och RUT avdragen har bidragit till den ökade försäljningen av lätta lastbilar. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 21 procent. Under de första nio månaderna i år har lätta lastbilar ökat med tolv procent och tunga lastbilar har ökat med nästan 18 procent. De ökade lastbilsregistreringarna är en positiv konjunktursignal, säger Bertil Moldén.

Fortsatt ökning för supermiljöbilar

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, fyrdubblades i september jämfört med september förra året. Hittills i år har registreringarna av supermiljöbilar tredubblats. Supermiljöbilarnas popularitet har varit så stor att de medel som tidigare avsatts för supermiljöbilspremien för 2014 tagit slut i förtid. För att inte försäljningen av supermiljöbilar skall avstanna är det väsentligt att Alliansregeringens förslag om ytterligare 75 miljoner kr till supermiljöbilspremien under 2014 blir verklighet och att riksdagsbeslut om detta fattas snarast möjligt, i samband med höständringsbudgeten, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1månad

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under september registrerades 26 142 nya personbilar, vilket är en ökning  med 7,2 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september har registreringarna ökat med 15,3 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 17,3 % under september till 4 556. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 12,4%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i september med 17,1 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 21,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,1 % och tunga lastbilar har ökat med 17,7 %.

56,5 procent dieslar i september

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 0,2% i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 56,5%. September förra året var dieselandelen 60,5%. Hittills i år ligger dieselandelen på 59,4 % jämfört med 62,2 % samma period förra året.

18,2 procent miljöbilar i september

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under september uppgick till 4 761 och miljöbilsandelen till 18,2% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,5%.


Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 358 st i september i år och jan-sep i år till 3 455 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m.september i år registrerats 6 110 supermiljöbilar. Sedan supermiljöbilspremien infördes januari 2012 har det nyregistrerats 5 929 supermiljöbilar.

Regeringen har tidigare avsatt pengar till totalt 5 000 supermiljöbilar för perioden 2012-2014. Allians-regeringen lämnade före valet besked om att man avsåg att tillföra ytterligare 75 miljoner kr för utbetalning av supermiljöbilspremien i år. Det är i dagsläget oklart vad som händer med dessa pengar då det bygger på att förslaget finns med den s.k. höständringsbudgeten (HÄB) och att den godkänns av den nya riksdagsmajoriteten.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 22 st i september i år jämfört med 14 st i september förra året. Jan-sep  i år registrerades 178 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 158 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.