Brittsommar i bilhallarna i oktober

- Det rådde något av brittsommar i bilhallarna i oktober, med fortsatt starka registreringssiffror. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 11,5 procent, vilket är tionde månaden i rad med plussiffror. Ackumulerat från årets början har personbilsregistreringarna ökat med 15 procent. Det är en glädjande utveckling och 2014 ser ut att bli det sjätte bästa personbilsåret någonsin, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Oktoberregistreringarna för personbilar har till viss del påverkats av de obligatoriska  krav på däcktrycksövervakning, antisladdsystem samt växlingsindikator på manuellt växlade bilar som infördes från 1 november. Det gjorde i sin tur att ett antal extra bilar togs i trafik innan den 1 november, förklarar Bertil Moldén.

Elfte månaden i rad med uppgång för lastbilar

De totala lastbilsregistreringarna ökade med 14 procent, vilket är elfte månaden i rad med plussiffror. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 13 procent. För lätta lastbilar var oktober den tredje bästa oktobermånaden någonsin. Det här är positiva konjunktursignaler, säger Bertil Moldén.

Ökning för supermiljöbilar, men den positiva utvecklingen hotas

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, fyrdubblades i oktober jämfört med oktober förra året. Hittills i år har registreringarna av supermiljöbilar tredubblats. Supermiljöbilarnas popularitet har varit så stor att de medel som tidigare avsatts för supermiljöbilspremien för 2014 tagit slut i förtid, säger Bertil Moldén.

- Den positiva utvecklingen för supermiljöbilar hotas nu allvarligt av att regeringen i den nyligen framlagda sk höständringsbudgeten inte föreslog några ytterligare medel till supermiljöbilspremien under 2014. Det innebär att många bilköpare som förväntat sig att få premien under kalenderåret 2014 riskerar att inte få den. BIL Sweden uppmanar regeringen att tänka om så att nya medel snabbt tillförs för 2014 och att anslagen för supermiljöbilspremien för 2015 och 2016 ökas på jämfört med de otillräckliga nivåer som föreslagits i budgetpropositionen för 2015, fortsätter Bertil Moldén.

Förnyelse av bilparken viktigt för miljön och säkerheten

- En ökad omsättning och förnyelse av bilparken med fler nya bilar som ersätter gamla bilar med undermåliga miljö- och säkerhetsprestanda som skrotas ut innebär en stor samhällsnytta. De reglerade hälsofarliga utsläppen från en bil från mitten på 70-talet motsvarar utsläppen från 100 nya bilar. Koldioxidutsläppen är väsentligt lägre och säkerheten betydligt högre i nya bilar jämfört med gamla bilar. Det skrotas i genomsnitt ca 15 000 gamla bilar per månad. En ökad nybilsförsäljning och en ökad utskrotning av gamla bilar är av stor vikt för både miljön och säkerheten, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1

 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under oktober registrerades 28 252 nya personbilar, vilket är en ökning  med 11,5 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-oktober har registreringarna ökat med 14,9 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 14,4 % under oktober till 4 283 Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 12,7%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i oktober med 14,7 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 19,4 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,4 % och tunga lastbilar har ökat med 17,9 %.

58,0 procent dieslar i oktober

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 10,7% i oktober. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 58,0%. Oktober förra året var dieselandelen 58,5%. Hittills i år ligger dieselandelen på 59,3 % jämfört med 61,8 % samma period förra året.

18,2 procent miljöbilar i oktober

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under oktober uppgick till 5 150 och miljöbilsandelen till 18,2% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,6%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 535 st i oktober i år och jan-okt i år till 3 990 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att sedan supermiljöbilspremien infördes januari 2012 har det nyregistrerats 6 464 supermiljöbilar.

Tidigare avsatta medel för supermiljöbilspremien har räckt till totalt 5 000 supermiljöbilar för perioden 2012-2014. Denna gräns på 5 000 bilar har redan passerats med råge. Några ytterligare medel för 2014 föreslogs olyckligtvis nog inte av regeringen i höständringsbudgeten för 2014, vilket innebär att många köpare av supermiljöbilar riskerar att inte få den supermiljöbilspremie som man förväntat sig under kalenderåret 2014.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 9 st i oktober i år jämfört med 8 st i oktober förra året. Jan-okt  i år registrerades 198 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 166 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.