Nya bilar ökade för elfte månaden i rad i november

- Personbilsregistreringarna ökade med 4,6 procent i november, vilket är elfte månaden i rad med ökade registreringar. Från årets början har registreringarna ökat med 13,8 procent. Köpstarka hushåll, rekordlåga räntor samt en lugn arbetsmarknad utan stora varsel gör att förutsättningarna är goda för en bra avslutning på året. Om vår prognos för i år på 305 000 bilar slår in kommer 2014 att bli det sjätte bästa bilåret någonsin, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Vi ska komma ihåg att november i år innehöll en registreringsdag mindre än november förra året. En registreringsdag mindre motsvarar ca fem procent färre registreringar. Vidare har novembersiffrorna delvis påverkats av att ett antal extra bilar togs i trafik i förtid i oktober beroende på de obligatoriska krav på bland annat däcktrycksövervakning som trädde ikraft 1 november. Dessutom har ett stort antal supermiljöbilar ställts på ”långtidsparkering” och inte tagits i trafik i avvaktan på att anslagen för supermiljöbilspremien för 2015 skall frigöras. Dessa bilar kommer istället att registreras den 1/1 2015 med en enorm ”ketchupeffekt”, fortsätter Bertil Moldén.

Fortsatt uppgång för lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med tolv procent i november, vilket är tolfte månaden i rad med ökade registreringar. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,3 procent. Detta visar på en god aktivitet bland hantverkare och småföretagare tack vare ROT avdragen och stora infrastruktursatsningar, säger Bertil Moldén.

Ökningstakten för supermiljöbilar avtar

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, uppgick till 263 st under november. Det är visserligen en ökning med drygt 70 procent jämfört med november förra året, men en kraftigt minskad ökningstakt jämfört med de senaste månaderna. I september och oktober fyrdubblades registreringarna av supermiljöbilar jämfört med samma period året innan, säger Bertil Moldén.

- Förklaringen till att endast 263 supermiljöbilar registrerades i november är den osäkerhet som skapats i och med att de medel som tidigare avsatts för supermiljöbilspremien för 2014 tagit slut i förtid och att regeringen i sin höständringsbudget beklagligt nog inte föreslagit några ytterligare medel för 2014. Ett stort antal supermiljöbilar har ställts på ”långtidsparkering” och inte tagits i trafik i avvaktan på att anslagen för supermiljöbilspremien för 2015 skall frigöras. Det innebär att vi kommer få en ”ketchupeffekt” den 1 januari nästa år då alla supermiljöbilar som ”långtidsparkerats” skall registreras och supermiljöbilspengarna för 2015 kommer att ta slut redan den 1 januari. Vad skall vi då göra resterande 364 dagar av 2015 om supermiljöbilspengarna i princip tagit slut dag 1, frågar sig Bertil Moldén.

- Vi uppmanar därför regeringen att tänka om så att nya medel snabbt tillförs för 2014 och att anslagen för supermiljöbilspremien för 2015 och 2016 ökas på jämfört med de otillräckliga nivåer som föreslagits i budgetpropositionen för 2015, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1

Ökning för personbilar och lätta lastbilar

Under november registrerades 25 916 nya personbilar, vilket är en ökning  med 4,6 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-november har registreringarna ökat med 13,8%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 9,0 % under november till 4 001. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 12,3%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i november med 12,0 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 13,3 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,3 % och tunga lastbilar har ökat med 14,2 %.

59,0 procent dieslar i november

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 4,9% i november. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 59,0%. November förra året var dieselandelen 58,8%. Hittills i år ligger dieselandelen på 59,2% jämfört med 61,5 % samma period förra året.

16,0 procent miljöbilar i november

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under november uppgick till 4 150 och miljöbilsandelen till 16,0% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,4%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 263 st i november i år och jan-nov i år till 4 253 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att sedan supermiljöbilspremien infördes januari 2012 har det nyregistrerats 6 727 supermiljöbilar.


Tidigare avsatta medel för supermiljöbilspremien har räckt till totalt 5 000 supermiljöbilar för perioden 2012-2014. Denna gräns på 5 000 bilar har redan passerats med råge. Några ytterligare medel för 2014 föreslogs olyckligtvis nog inte av regeringen i höständringsbudgeten för 2014, vilket innebär att många köpare av supermiljöbilar riskerar att inte få den supermiljöbilspremie som man förväntat sig under kalenderåret 2014.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 38 st i november i år jämfört med 19 st i november förra året. Jan-nov  i år registrerades 236 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 185 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.