Kraftigt ökade bilregistreringar för tredje månaden i rad

- BIL Sweden justerade nyligen upp sin nybilsprognos för i år från 275 000 till 290 000 bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Uppjusteringen av prognosen beror på den kraftiga ökningen av registreringarna hittills i år, en högre orderingång än väntat, köpstarka hushåll och låga räntor, fortsätter Bertil Moldén.

- Nybilsregistreringarna ökade med 23 procent i mars, vilket är tredje månaden i rad med en kraftig uppgång. Det var väntat med plussiffror eftersom vi jämför med relativt svaga siffror förra året, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1

Starka lastbilssiffror

- De totala lastbilsregistreringarna ökade i mars för fjärde månaden i rad. Mest ökade tunga lastbilar över 16 ton med ett plus på 34 procent, men även lätta lastbilar ökade rejält med drygt 18 procent. Registreringarna av lätta lastbilar är den näst högsta marssiffran någonsin. De ökade lastbilsregistreringarna är ett tecken på den förbättrade konjunkturen i Sverige, avslutar Bertil Moldén.

Ökning för personbilar och lastbilar

Under mars registrerades 27 605 nya personbilar, vilket är en ökning  med 22,7 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-mars har registreringarna ökat med 20,9 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 19,6 % under mars till 4 503. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 14,2%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i mars med 18,5 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 34,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 13,4 % och tunga lastbilar har ökat med 20,6 %.

58,7 procent dieslar i mars

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 14,5 % i mars. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 58,7%. Mars förra året var dieselandelen 62,9%. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,4 % jämfört med 63,7 % samma period förra året.

17,6 procent miljöbilar i mars

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under mars uppgick till 4 870 och miljöbilsandelen till 17,6% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 15,8%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 413 st i mars  i år och jan-mars i år till 729 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. mars i år registrerats 3 384 supermiljöbilar.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 13 st i mars i år jämfört med 12 st i mars förra året. Jan-mars i år registrerades 69 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 49 st samma period förra året.

 

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.