Hett i bilhallarna i maj

- Den mycket positiva trenden på fordonsmarknaden fortsatte i maj. Personbilsregistreringarna ökade med sju procent, vilket är femte månaden i rad med en uppgång. De totala lastbilsregistreringarna ökade med närmare 14 procent vilket är sjätte månaden i rad med ökningstal. Det är en glädjande utveckling och en positiv konjunktursignal, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Det var en registreringsdag mindre i maj i år jämfört med maj förra året. En registreringsdag mindre motsvarar ca fem procent färre registreringar, vilket understryker att maj var en het månad på fordonsmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

- Köpstarka hushåll, låga räntor och brist på begagnade bilar är några faktorer som gör att förutsättningarna är goda för en fortsatt stark bilmarknad under resten av året, säger Bertil Moldén.

Ökade registreringar av supermiljöbilar

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har tagit fart under de senaste månaderna. I maj femdubblades nyregistreringarna av supermiljöbilar jämfört med maj förra året och hittills i år har det skett en fördubbling. Det är dock en ökning från låga nivåer, och supermiljöbilarna utgjorde bara 1,3 procent av totalmarknaden jan-maj i år, säger Bertil Moldén.

- De ökade registreringarna av supermiljöbilar gör att det är nödvändigt att politikerna har en beredskap för att tillföra ytterligare medel för utbetalning av supermiljöbilspremien för att säkerställa att premien räcker till alla bilar, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1månad

Ökning för personbilar och lastbilar

Under maj registrerades 27 652 nya personbilar, vilket är en ökning  med 7,3 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj har registreringarna ökat med 16,0 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 13,5 % under maj till 4 146. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 13,8%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i maj med 13,9 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 13,7 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,9 % och tunga lastbilar har ökat med 22,9 %.

60,9 procent dieslar i maj

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 3,7 % i maj. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 60,9%. Maj förra året var dieselandelen 63,0%. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,4 % jämfört med 63,9 % samma period förra året.

15,4 procent miljöbilar i maj

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under maj uppgick till 4 261 och miljöbilsandelen till 15,4% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 15,9%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 369 st i maj  i år och jan-maj i år till 1 538 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. maj i år registrerats 4 193 supermiljöbilar. Sedan supermiljöbilspremien infördes januari 2012 har det nyregistrerats 4012 supermiljöbilar.

Regeringen har avsatt pengar till totalt 5 000 supermiljöbilar för perioden 2012-2014 och det antalet bilar kommer vida överträffas innan årsskiftet. Vi signalerar därför redan nu att extra medel måste anslås!

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 18 st i maj i år jämfört med 30 st i maj förra året. Jan-maj  i år registrerades 109 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 98 st samma period förra året.


 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.