Fjärde högsta julisiffran någonsin för nya bilar

- Nybilsregistreringarna ökade med 13 procent i juli, vilket är sjunde månaden i rad med uppgång och den fjärde högsta julisiffran någonsin för nya personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsätter, och med köpstarka hushåll och låga räntor, är förutsättningarna goda för en fortsatt stark bilmarknad under resten av året, fortsätter Bertil Moldén.

- Ökad nybilsförsäljning är bra för tillväxten och jobben. Dessutom är det bra ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt med en ökad omsättning på bilparken där nya bilar med senaste miljö- och säkerhetsprestanda kommer ut på våra vägar, och ersätter gamla bilar med sämre prestanda, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilspengarna redan slut !

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat kraftigt under de senaste månaderna. I juli femdubblades nyregistreringarna av supermiljöbilar jämfört med juli förra året och hittills i år har registreringarna ökat med 179 procent. Den kraftiga ökningen innebär att den av regeringen tidigare beslutade kvoten på 5 000 nyregistrerade supermiljöbilar för perioden 2012-2014 redan passerats i juli, vilket betyder att pengarna redan är slut, och att regeringen omedelbart måste lämna besked om att ytterligare medel skall tillföras så att alla som köper en supermiljöbil fr.o.m. idag ska få supermiljöbilspremien, säger Bertil Moldén.

- Nuläget är att avsaknaden av besked i denna fråga legat som en ”blöt filt” avseende ordertecknandet på supermiljöbilar för leverans senare i år. Krisen är nu ett faktum, eftersom kvoten på 5 000 supermiljöbilar redan passerats. Regeringens brist på besked om ytterligare medel till supermiljöbilar släcker det glödande intresset för supermiljöbilar och regeringen agerar som ”brandsläckare” i denna fråga. Risken är uppenbar att försäljningen helt avstannar under augusti och resten av året på grund av avsaknaden av besked om ytterligare pengar. BIL Sweden kräver att ytterligare blygsamma 100 miljoner kr tillförs för utbetalning av supermiljöbilspremien som kommer att räcka till ytterligare 2 500 registreringar av supermiljöbilar under perioden augusti-december, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1

Ökning för personbilar och lätta lastbilar

Under juli registrerades 20 473 nya personbilar, vilket är en ökning  med 12,7 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli har registreringarna ökat med 17,1 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 3,2 % under juli till 2 495. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 12,7%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juli med 7,5 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 27,2 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,5 % och tunga lastbilar har ökat med 16,9 %.

59,1 procent dieslar i juli

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 11,8 % i juli. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 59,1%. Juli förra året var dieselandelen 59,6%. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,3 % jämfört med 63,2 % samma period förra året.

17,0 procent miljöbilar i juli

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under juli uppgick till 3 490 och miljöbilsandelen till 17,0% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,3%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 398 st i juli i år och jan-juli i år till 2 554 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. juli i år registrerats 5 209 supermiljöbilar. Sedan supermiljöbilspremien infördes januari 2012 har det nyregistrerats 5 028 supermiljöbilar.

Regeringen har avsatt pengar till totalt 5 000 supermiljöbilar för perioden 2012-2014 och det antalet bilar har alltså redan överträffats. Vi kräver därför att extra medel omgående måste anslås, långt tidigare än i höstbudgeten!

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 9 st i juli i år jämfört med 6 st i juli förra året. Jan-juli  i år registrerades 139 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 135 st samma period förra året.
 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.