Bilregistreringarna i januari enligt prognos

- Personbilsregistreringarna ökade med 19 procent i januari. Det var väntat och enligt vår prognos att det skulle bli en kraftig uppgång i januari, beroende på att vi jämför med svaga siffror förra året. Hela första kvartalet förra året var svagt som en följdeffekt av tidigareläggningen av miljöbilsregistreringar i slutet på 2012, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Ökning även för lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med nio procent i januari. Till skillnad från på personbilssidan förklaras inte ökningen för lätta lastbilar av några svaga fjolårssiffror. Tvärtom var januari förra året en relativt stark månad för lätta lastbilar. De ökade registreringarna är en positiv konjunktursignal, och visar på en ökad ekonomisk aktivitet hos företagen, inte minst bland hantverkare och andra servicebranscher, fortsätter Bertil Moldén.

- Tunga lastbilar minskade med sex procent  i januari. Det var väntat med en nedgång beroende på att många tunga lastbilar registrerades i december innan de nya skärpta Euro VI kraven trädde ikraft vid årsskiftet, säger Bertil Moldén.

Ökad nybilsförsäljning bra för tillväxten och jobben

- En ökad försäljning av nya fordon är bra för AB Sverige eftersom det skapar tillväxt och jobb. Det är också bra för att få till stånd en förnyelse av fordonsparken, vilket är positivt ur både miljö- och trafik-säkerhetssynpunkt, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1månad

 

Ökning för personbilar och lätta lastbilar

Under januari registrerades 18 673 nya personbilar, vilket är en ökning  med 18,8 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 7,2 % under januari till 3 140.  Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade med 8,9 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 6,1 %.

61,8 procent dieslar i januari

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 14,1 % i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 61,8%. Januari förra året var dieselandelen 64,3 %.

12,9 procent miljöbilar i januari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under januari uppgick till 2 408 och miljöbilsandelen till 12,9% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Januari förra året låg miljöbilsandelen på 9,3%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 124 st i januari  i år jämfört med 150 januari förra året. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m.januari i år registrerats 2 779 supermiljöbilar.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 12 st i januari i år jämfört med 24 st i januari förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.