Starka bilregistreringar i februari följer precis prognos

- Nybilsregistreringarna ökade med drygt 20 procent i februari, vilket är andra månaden i rad med en kraftig uppgång. Det är helt enligt förväntningarna och vår prognos att vi skulle få stora plussiffror i början på året beroende på att vi jämför med svaga registreringar motsvarande period förra året. Orsaken till de svaga siffrorna under det första kvartalet ifjol är tidigareläggningen av miljöbilsregistreringar i slutet på 2012, vilket i sin tur medförde färre registreringar under inledningen av 2013, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Ökad köpkraft hos hushållen, låga räntor, låg inflation och en förbättring av konjunkturen gör att förutsättningarna är goda för att vi får en fortsatt bra bilmarknad under resten av året. Det är dock viktigt att inte skriva fram de kraftiga ökningstalen under de första månaderna i år till att gälla för helåret. Årets prognos på 275 000 nya personbilar är i nivå med genomsnittet för de senaste tio åren, fortsätter Bertil Moldén. 

Ökning även för lastbilar

- Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar ökade i februari. Detta är ett positivt konjunktur-tecken och visar på en ökad ekonomisk aktivitet och ett ökat transportbehov inom näringslivet, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1månad
 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under februari registrerades 21 525 nya personbilar, vilket är en ökning  med 20,5 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari, har registreringarna ökat med 19,7 %. Lastbilsregistre-ringarna totalt ökade med 14,3 % under februari till 3 566. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 10,9%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i februari med 11,5 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 35,7 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 10,3 % och tunga lastbilar har ökat med 13,1 %.

61,2 procent dieslar i februari

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 14,9 % i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 61,2%. Februari förra året var dieselandelen 64,2 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 61,5 % jämfört med 64,3 % samma period förra året.

13,9 procent miljöbilar i februari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under februari uppgick till 3 000 och miljöbilsandelen till 13,9% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 14,4%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 192 st i februari  i år och jan-febr i år till 316 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m.februari i år registrerats 2 971 supermiljöbilar.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 44 st i februari i år jämfört med 13 st i februari förra året. Jan-febr i år registrerades 56 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 37 st samma period förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.