Definitiva nyregistreringar 2014

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 303 948 nya personbilar under 2014, vilket är en ökning med 12,7 % jämfört med 2013.

De totala lastbilsregistreringarna under 2014 uppgick till 47 184 vilket är en ökning med 11,7% jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 41 933, en ökning med 12,3% och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 4 711, en ökning med 8,4% jämfört med 2013.
 

Nyregistreringar december 2014

Under december 2014 registrerades enligt de definitiva siffrorna 27 144 nya personbilar, vilket är en ökning med 2,7% jämfört med samma månad året innan.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick 4 874 under december, vilket är en ökning med 6,9% jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 331 en ökning med12,1% och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 466, en minskning med 25,8% jämfört med december 2013.
 

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.