Tredje bästa augusti någonsin för nya bilar

- Det råder fortsatt högtryck i bilhallarna. Registreringarna av nya personbilar ökade med tolv procent i augusti. Årets augusti är den tredje högsta augustisiffran sedan vi började mäta nyregistreringarna per månad 1946. Augusti är den åttonde månaden i rad med ökade registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Augusti i år innehöll en registreringsdag mindre än augusti förra året. En registreringsdag mindre motsvarar ca fem procent färre registreringar, vilket förstärker bilden av att augusti var en mycket bra bilmånad,  fortsätter Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden har gjort att BIL Sweden nyligen justerade upp sin prognos för i år från 290 000 till 305 000 nya personbilar. Skulle prognosen slå in blir 2014 det sjätte bästa bilåret genom tiderna, säger Bertil  Moldén.

Kraftig ökning av supermiljöbilar

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, sjudubblades i augusti och hittills i år har de tredubblats jämfört med samma period förra året. Supermiljöbilarna har blivit så populära att de medel för supermiljöbilspremien som regeringen tidigare avsatt för 2014 har tagit slut i förtid. Det är därför glädjande att regeringen nu gett besked om att tillföra ytterligare 75 miljoner kr i supermiljöbilspremier i år, så att försäljningen av supermiljöbilar inte avstannar. Det är väsentligt att regeringens förslag om ytterligare pengar till supermiljöbilspremien tillstyrks av riksdagen snarast möjligt i samband med höständringsbudgeten som läggs fram efter valet, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1månad


Ökning för personbilar och lastbilar

Under augusti registrerades 24 274 nya personbilar, vilket är en ökning  med 12,3 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti har registreringarna ökat med 16,5 %. Lastbilsregistre-ringarna totalt ökade med 5,1 % under augusti till 3 596. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 11,7%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i augusti med 3,8 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 19,1 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 11,3 % och tunga lastbilar har ökat med 17,2 %.

56,2 procent dieslar i augusti

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 9,0 % i augusti. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 56,2%. Augusti förra året var dieselandelen 57,8%. Hittills i år ligger dieselandelen på 59,8 % jämfört med 62,5 % samma period förra året.

18,2 procent miljöbilar i augusti

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under augusti uppgick till 4 410 och miljöbilsandelen till 18,2% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 17,4%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 543 st i augusti i år och jan-aug i år till 3 097 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m.augusti i år registrerats 5 752 supermiljöbilar. Sedan supermiljöbilspremien infördes januari 2012 har det nyregistrerats 5 571 supermiljöbilar.

Regeringen har tidigare avsatt pengar till totalt 5 000 supermiljöbilar för perioden 2012-2014. Regeringen har nyligen lämnat besked om att tillföra ytterligare 75 miljoner kr för utbetalning av supermiljöbilspremien i år.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 17 st i augusti i år jämfört med 9 st i augusti förra året. Jan-aug  i år registrerades 156 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 144 st samma period förra året.


 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.