Högtryck på fordonsmarknaden

- Det råder högtryck på fordonsmarknaden och i april ökade personbilsregistreringarna för fjärde månaden i rad och de totala lastbilsregistreringarna ökade för femte månaden i rad. Personbilarna ökade med 14 procent, lätta lastbilar ökade med drygt tio procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med hela 41 procent. De ökade registreringarna av både personbilar och lastbilar är ett tecken på den förbättrade konjunkturen i Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- BIL Sweden har tidigare skruvat upp sin prognos för i år på personbilar från 275 000 till 290 000 bilar och lätta lastbilar, från 40 000 till 42 000 fordon. Detta mot bakgrund av den mycket starka utvecklingen av både registreringar och orderingång. Vi följer marknaden noga och det kan inte uteslutas att det blir ytterligare uppjusteringar av prognoserna framöver om den positiva trenden håller i sig, fortsätter Bertil Moldén.

- Det som talar för en fortsatt stark bilmarknad i år, förutom köpstarka hushåll och låga räntor, är att det råder brist på begagnade bilar inom bilhandeln, vilket ger nybilsköparen ett bra pris på sin inbytesbil och därmed ett attraktivt mellanpris, säger Bertil Moldén.

- Den ökade bilefterfrågan har gjort att leveranstiderna för både privatbilar och tjänstebilar av vissa populära modeller/versioner har ökat, så den som går i nybilstankar bör beställa sin bil omgående för att få leverans till sommaren, säger Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökar från låga nivåer

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade kraftigt, från 78 bilar i april förra året till  440 bilar i april i år. Det är dock en ökning från låga nivåer, och supermiljöbilarna står än så länge för bara 1,2 procent av de totala nybilsregistreringarna jan-april i år, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1
 

Ökning för personbilar och lastbilar

Under april registrerades 27 543 nya personbilar, vilket är en ökning  med 13,9 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april har registreringarna ökat med 18,8 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 12,9 % under april till 4 084. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 13,9%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i april med 10,6 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 41,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 12,7 % och tunga lastbilar har ökat med 26,0 %.

60,0 procent dieslar i april

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 4,7 % i april. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 60,0%. April förra året var dieselandelen 65,4%. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,3 % jämfört med 64,2 % samma period förra året.

16,5 procent miljöbilar i april

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under april uppgick till 4 554 och miljöbilsandelen till 16,5% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 16,0%.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 440 st i april  i år och jan-april i år till 1 169 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar, under 2012 nyregistrerades 928 st och under 2013 nyregistrerades 1 546, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. april i år registrerats 3 824 supermiljöbilar.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 22 st i april i år jämfört med 19 st i april förra året. Jan-april  i år registrerades 91 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 68 st samma period förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.