Tvåsiffrig ökning för bilregistreringarna i september

- Bilregistreringarna i september ökade med 11,2 procent, vilket är tredje månaden i rad med plussiffror. Även om hänsyn tas till att årets september hade en registreringsdag mer, vilket motsvarar cirka fem procent fler registreringar, så var september en stark månad för nya bilar. Det är en glädjande utveckling och vi tror på en fortsatt positiv bilmarknad under resten av året mot bakgrund av hushållens ökade köpkraft och fortsatt låga räntor, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Trendbrott för lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 7,1 procent, vilket är första månaden sedan december 2011 med plussiffror. Att både personbilar och lätta lastbilar ökar är en positiv konjunktursignal. Ökade inköp av nya fordon är bra både för jobben och tillväxten och för att få en förnyelse av fordonsparken,  säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf


 

Ökning för personbilar och lätta lastbilar

Under september registrerades 24 388 nya personbilar, vilket är en ökning  med 11,2 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna minskat med 5,2 %, vilket är helt i linje med vår prognos. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 5,2 % under september till 3 884. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 8,0 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i september med 7,1 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 4,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 6,7 % och tunga lastbilar har minskat med 16,9 %.

60,5 procent dieslar i september

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 1,4 % i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 60,5 %. September förra året var dieselandelen 68,2 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 62,2 % jämfört med 67,0 % samma period förra året.

9,0 procent miljöbilar i september

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under september uppgick till 2 206 och miljöbilsandelen till 9,0 % enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar i september förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 10 258 och miljöbilsandelen till 46,8 %. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 9,4 % enligt den nya definitionen, jämfört med 44,2 % samma period förra året enligt den gamla definitionen.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 94 st i september i år och jan-sep i år till 1 090 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m.september i år registrerats 2 199 supermiljöbilar.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 14 st i september i år jämfört med 15 st i september förra året. Jan-sep i år registrerades 158 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 205 st samma period förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.