Ökade bilregistreringar för fjärde månaden i rad

- Den positiva trenden på bilmarknaden fortsatte i oktober då bilregistreringarna ökade med 5,4%, vilket är fjärde månaden i rad med plussiffror, helt i linje med vår prognos för kalenderåret 2013. Bilregistre-ringarna är en viktig konjunkturindikator och de ökade registreringarna under de senaste månaderna visar att den svenska ekonomin är på väg att återhämta sig, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.


- Ökad köpkraft hos hushållen, låga räntor och en ökad optimism hos både hushåll och företag, vilket Konjunkturinstitutets senaste Konjunkturbarometer visar, talar för en fortsatt positiv utveckling på bilmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

Ökad nybilsförsäljning bra för tillväxten och jobben

- En ökad försäljning av nya fordon är bra för tillväxten och jobben, men också för att få till stånd en förnyelse av fordonsparken, vilket är bra ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Ytterligare ett sätt att snabba på förnyelsen av bilparken vore att införa en sk ”skrotmorot”, för att öka utskrotningen av gamla bilar, säger Bertil Moldén.


Justera förslaget om nedsatt förmånsvärde på vissa miljöbilar

- För att skapa lugn och ro på den viktiga tjänstebilsmarknaden bör regeringen justera sitt förslag i höstbudgeten om förlängning av det nedsatta förmånsvärdet på gasbilar, elbilar/laddhybrider till och med 2016. Den 40%-iga nedsättningen av förmånsvärdet bör gälla under hela leasingperioden som ofta är på tre år. Som förslaget nu är skrivet får den som tecknar ett leasingavtal i t.ex. juni 2016 bara ett halvår med 40% nedsättning av förmånsvärdet, säger Bertil Moldén.


Supermiljöbilar 0,6 procent av totalmarknaden

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs i huvudsak elbilar och laddhybrider, har nästan fördubblats under de första tio månaderna i år, jämfört med samma period förra året. Men de svarar ändå för bara 0,6 procent av de totala nybilsregistreringarna. Januari-oktober förra året var andelen supermiljöbilar 0,3 procent, konstaterar Bertil Moldén.
- Vi tror att det skulle gå att snabba på introduktionen av elbilar och laddhybrider genom att införa ytterligare stimulanser, t.ex. parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider. Detta är åtgärder som inte skulle vara särskilt kostsamma, men som sannolikt skulle få god effekt, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​


Ökning för personbilar och minskning för lastbilar

Under oktober registrerades 25 332 nya personbilar, vilket är en ökning med 5,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-oktober, har registreringarna minskat med 4,1 %, vilket är helt i linje med vår prognos. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 11,2 % under oktober till 3 744. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 8,4 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i oktober med 9,1 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 26,2 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 6,9 % och tunga lastbilar har minskat med 18,0 %.

58,5 procent dieslar i oktober

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 7,7 % i oktober. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 58,5%. Oktober förra året var dieselandelen 66,8 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 61,8 % jämfört med 67,0 % samma period förra året.

9,7 procent miljöbilar i oktober

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under oktober uppgick till 2 452 och miljöbilsandelen till 9,7 % enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar i oktober förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 10 873 och miljöbilsandelen till 45,3 %. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 9,5 % enligt den nya definitionen, jämfört med 44,3 % samma period förra året enligt den gamla definitionen.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 121 st i oktober i år och jan-okt i år till 1 211 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m.oktober i år registrerats
2 320 supermiljöbilar.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 8 st i oktober i år jämfört med 21 st i oktober förra året. Jan-okt i år registrerades 166 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 226 st samma period förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.