Väntad minskning av bilregistreringarna i mars

- Nyregistreringarna av både personbilar och lastbilar minskade som väntat i mars. Nedgången förstärktes av att det var två färre registreringsdagar jämfört med mars förra året. Två färre registreringsdagar innebär nästan tio procent färre registreringar. För personbilarnas del har vi dessutom kvardröjande effekter av den tidigareläggning av registreringar av cirka 9 000 miljöbilar som skedde i slutet på förra året och som lett till färre registreringar under det första kvartalet i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Svårbedömd bilkonjunktur

- Vi bedömer att nuvarande prognos för 2013 om 265 000 personbilar är väl underbyggd och några planer på att revidera volymen föreligger inte just nu. Dock finns ett antal externa faktorer som kan komma att påverka såväl positivt som negativt. Det är bland annat situationen i Cypern, Grekland, Italien, England samt USA som påverkar eurokursen som i sin tur påverkar samtliga svenska företag med utlandsaffärer. Detta påverkar i sin tur sysselsättningen och antalet jobb. I den positiva vågskålen inför resten av bilåret kan nämnas låga räntor, hushållens ökade köpkraft och ökad optimism hos hushållen enligt Konjunkturinstitutets senaste mätningar. BIL Sweden följer därför utvecklingen mycket noga månad för månad, fortsätter Bertil Moldén.

Supermiljöbilar ökar men från låga nivåer

- Registreringarna av sk supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, ökar men ligger än så länge på mycket låga nivåer. Deras andel av de totala nybilsregistreringarna i Sverige var 1,1 procent under det första kvartalet i år jämfört med 0,1 procent första kvartalet ifjol. Vi tror att det går att snabba på introduktionen av dessa bilar genom att införa ytterligare stimulanser, vilket Norge är ett bra exempel på. Parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider är några åtgärder som är billiga för samhället och kan ge god effekt, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​


Minskning för personbilar och lastbilar

Under mars registrerades 22 493 nya personbilar, vilket är en minskning med 21,2 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-mars, har registreringarna minskat med 17,5%. Lastbilsregistre-ringarna totalt minskade med 14,7% under mars till 3 764. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 9,4 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i mars med 12,0% och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 35,7 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 7,0 % och tunga lastbilar har minskat med 27,3 %.

9,1 procent miljöbilar i mars

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under mars uppgick till 2 041 och miljöbilsandelen till 9,1% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013. Antalet nyregistrerade miljöbilar i mars förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 12 639 och miljöbilsandelen till 44,3 %. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 9,6 % enligt den nya definitionen, jämfört med 42,5 % samma period förra året enligt den gamla definitionen.

63,0 procent dieslar i mars

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 25,6 % i mars. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 63,0 %. Mars förra året var dieselandelen 66,6%. Hittills i år ligger dieselandelen på 63,7 % jämfört med 67,7 % samma period förra året.


Minskad andel bränslesnåla bilar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under mars med 23,3 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp minskade med 22,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 55,1 % i mars i år jämfört med 56,3 % mars förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 176 st i mars i år och jan-mars i år till 590 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. mars i år registrerats
1 699 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.


Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 12 st i mars i år jämfört med 2 st i mars förra året. Jan-mars i år registrerades 49 st eldrivna lätta lastbilar jämfört med 4 st samma period förra året.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.