Planenlig minskning av bilregistreringarna i januari

- Bilregistreringarna minskade som väntat i januari. Minskningen på 16 procent är framför allt en effekt av miljöbilsruschen i slutet på förra året, vilket har lett till färre registreringar i januari. Vi räknar med att ca 9 000 bilar ”förregistrerades” i december då kunden kunde ”spara” mellan 2 000-6 000 kr i fem års fordonsskattebefrielse om miljöbilen registrerades före årsskiftet innan den nya skärpta miljöbilsdefinitionen trädde ikraft. Många av dessa bilar har levererats ut till kund under januari och så kommer att ske även i februari, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Miljöbilsandelen sjönk kraftigt, från 40 procent i januari förra året till 9 procent i januari i år enligt preliminära siffror. Den minskade andelen, som ligger i linje med vår prognos, förklaras av den skärpta miljöbilsdefinitionen som gör att betydligt färre modeller än tidigare klassas som miljöbilar, fortsätter Bertil Moldén.

- Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar minskade i januari. Konjunkturavmattningen innebär en lägre ekonomisk aktivitet vilket påverkar även lastbilsmarknaden, avslutar Bertil Moldén. 

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf​

Minskning för personbilar och lastbilar

Under januari registrerades 15 721 nya personbilar, vilket är en minskning med 15,9 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 4,7 % under januari till 2 929. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i januari med 3,1 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 15,9 %.

8,8 procent miljöbilar i januari

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under januari uppgick preliminärt till 1 378 och miljöbilsandelen till 8,8% enligt den nya skärpta miljöbilsdefinitionen som gäller från 1 januari 2013.  Antalet miljöbilar i januari förra året enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, som gällde t.o.m. 2012, uppgick till 7 506 och miljöbilsandelen till 40,2 %.

64,3 procent dieslar i januari

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 20,2 % i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 64,3 %. Januari förra året var dieselandelen 67,8 %.

Minskad andel bränslesnåla bilar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under januari med 28,0 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp minskade med 20,2 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 50,5 % i januari i år jämfört med 53,3 % januari förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 150 st i januari i år jämfört med 3 st januari förra året. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. januari i år registrerats 1 259 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar och laddhybrider som laddas från nätet.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 24 st i januari i år jämfört med 2 januari förra året.

 


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.