2013 blev ett riktigt bra bilår

• 269 000 personbilar och 37 000 lätta lastbilar nyregistrerades under 2013 • Prognos för 2014: 275 000 personbilar och 40 000 lätta lastbilar

- 2013 blev ett riktigt bra bilår med 269 000 nya bilar, vilket är ett normalår sett i ett 10-årigt historiskt perspektiv. Den prognos för 2013 på 265 000 personbilar, som BIL Sweden lade fram i början på året, överträffades med 4 000 bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Året inleddes svagt som en följd av tidigarelagda miljöbilsregistreringar i slutet på 2012, i en nivå om ca 10 000 enheter, vilket i sin tur medförde ca 10 000 färre registreringar under det första kvartalet 2013. En stabilisering skedde under det andra kvartalet. Under det andra halvåret har marknaden successivt förbättrats i takt med ökad framtidsoptimism hos både hushåll och företag och fortsatt låga räntor. Ordertecknandet har varit mycket starkt sedan sensommaren vilket medfört långa leveranstider på populära modeller/versioner, förklarar Bertil Moldén.                                       

Prognos för personbilar under 2014: 275 000

 - Förutsättningarna är goda för en fortsatt bra bilmarknad under 2014 och vår prognos är en uppgång till 275 000 personbilar under innevarande år. Hushållens köpkraft kommer att öka i år bland annat genom det femte jobbskatteavdraget, räntor och inflation ligger på mycket låga nivåer och vi ser en ökad framtidstro hos hushåll och företag. Begagnatlagren ligger på rekordlåga nivåer och många handlare rapporterar brist på nyare begagnade bilar, vilket ger nybilsköparen ett bra pris på sin inbytesbil. Detta är några faktorer som talar för en bra bilmarknad under 2014, säger Bertil Moldén.

- Inledningen av 2013 var svag och vi räknar med att personbilsregistreringarna under de första tre månaderna i år kommer att vara mycket starka jämfört med fjolåret. Den kund som vill säkerställa att få sin nya bil levererad innan semestern till midsommar, bör redan nu fundera på att beställa den nya bilen pga långa leveranstider på starkt efterfrågade modeller, fortsätter Bertil Moldén.


Prognos för lätta lastbilar under 2014: 40 000

- Vi bedömer att nyregistreringarna av lätta lastbilar kommer att öka till 40 000 fordon under 2014. Prognosen om en ökning även för lätta lastbilar i år baseras på en successivt förbättrad konjunktur och ökad ekonomisk aktivitet hos företagen. ROT och RUT avdragen bidrager starkt till en mycket god efterfrågan på just hantverkarbilar, säger Bertil Moldén.

Prognos för laddbara personbilar under 2014: 4 500 bilar

- Vår prognos för antalet nyregistrerade laddbara personbilar, dvs elbilar och laddhybrider, under 2014 är 4 500 bilar, vilket kan jämföras med utfallet för 2013 som var 1 546 och 2012 som var 928. Skulle prognosen slå in innebär det att ytterligare medel för utbetalning av supermiljöbilspremien behöver tillföras för att premien ska räcka till alla bilar. Redan beslutade medel räcker bara till 5 000 bilar för perioden 2012-2014, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Bild1

Minskade registreringar av personbilar och lastbilar under 2013

Under 2013 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden 269 363 nya personbilar, vilket är en minskning med 3,8 % jämfört med 2012 års siffra på 279 899. 2013 års siffra ligger i stort sett i nivå med genomsnittet för de senaste tio åren, som var 274 000. De totala lastbilsregistreringarna under 2013 uppgick till 42 228, en minskning med 6,0%. Motsvarande siffror för lätta lastbilar var 37 333, vilket var en minskning med 5,0%. Tunga lastbilar över 16 ton minskade med 11,1%, till 4 344 fordon.

Under enbart december minskade personbilsregistreringarna med 3,4 %, de totala lastbilsregistreringarna ökade med 19,2 %, lätta lastbilar ökade med 15,4 % och tunga lastbilar ökade med 56,0 %. Nedgången för personbilar i december var väntad mot bakgrund av att december 2012 var en mycket stark månad, påverkad av ca 10 000 tidigarelagda miljöbilsregistreringar inför de skärpta miljöbilkraven från 1 januari 2013. Uppgången för tunga lastbilar i december förklaras av att lastbilar som uppfyller Euro V kraven måste tas i trafik före årsskiftet innan de skärpta avgaskraven Euro VI blir obligatoriska för alla nya tunga lastbilar från 1 januari 2014.

10,1% miljöbilar under 2013

Antalet nyregistreringar av miljöbilar under 2013 uppgick till 27 162 och miljöbilsandelen till 10,1 %, enligt den nya skärpta miljöbilsdefinition som gäller från 1 januari 2013.

61,7% dieselbilar under 2013

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade under 2013 med 11,2 % till 166 287. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 61,7 % under 2013. Under 2012 var dieselandelen 66,9 %, vilket var en rekordnivå.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 172 st i december 2013 och jan-dec 2013 till 1 546 st. Under helåret 2011 nyregistrerades 181 supermiljöbilar och under 2012 nyregistrerades 928 st, vilket innebär att det hittills, från januari 2011 t.o.m. december 2013 registrerats 2 655 supermiljöbilar.

Nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar

Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar på högst 3,5 ton uppgick till 28 st i december 2013 och till 213 st jan-dec 2013 jämfört med 266 st under jan-dec 2012.Detaljerad information finns i bifogat material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31